Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3005
E-post:
outi.alanko-kahiluoto(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
forskare, filosofie doktor
Valkrets:
Helsingfors valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 02.05.2019–
Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Revisionsutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 02.05.2019–

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster