Paavo Arhinmäki

Paavo Arhinmäki

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3001
E-post:
paavo.arhinmaki(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
riksdagsledamot
Valkrets:
Helsingfors valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Stora utskottet (medlem) 18.06.2019–, (Andre vice ordförande) 19.06.2019–05.09.2019
Grundlagsutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 18.06.2019–
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (medlem) 19.06.2019–, (Ordförande) 20.09.2019–
Regeringsmedlemskap:
  • kultur- och idrottsminister (Katainen) 22.06.2011–03.04.2014
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Vänsterförbundets riksdagsgrupp (ordförande) 07.06.2019–
  • Vänsterförbundets riksdagsgrupp, kommitté (ordförande) 07.06.2019–
Ledamotsassistent:
Laura Asikainen,
Telefon: 09 432 4001, 050 465 1014
E-post: laura.asiikainen(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster