Katja Taimela

Katja Taimela

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3154
E-post:
katja.taimela(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
kock i storhushåll
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Socialdemokratiska riksdagsgruppen, arbetsutskottet (medlem) 18.04.2019–
Ledamotsassistent:
Antti Kotti,
Telefon: 09 432 4154, 0400 443 636
E-post: antti.kotti(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster