Direkt till innehållet

Anne Kalmari

Anne Kalmari

Nuvarande riksdagsledamot

Centerns riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3073
E-post:
anne.kalmari(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
agronomie- och forstmagister, lantbruksföretagare
Valkrets:
Mellersta Finlands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 02.05.2019–
Stora utskottet (medlem) 02.05.2019–
Utrikesutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Finansutskottet (ersättare) 11.12.2019–
Trafikdelegationen (medlem) 14.02.2020–
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 14.02.2020–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 30.06.2011–, (Ordförande) 09.05.2017–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 10.09.2019–
Forum för internationella frågor (medlem) 02.05.2019–
Ledamotsassistent:
Eeva Harjula,
Telefon: 09 432 4073
E-post: eeva.harjula(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster