Timo Heinonen

Timo Heinonen

Nuvarande riksdagsledamot

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   21.03.2007–

Telefon:
09 432 3164
E-post:
timo.heinonen(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
pedagogie magister, företagare
Valkrets:
Tavastlands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag:
Finansutskottet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019–
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.09.2019–
Försvarsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Malin Anomaa,
Telefon: 09 432 4164
E-post: malin.anomaa(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster