Marko Asell

Marko Asell

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   21.03.2007–19.04.2011, 17.04.2019–

Telefon:
09 432 3044
E-post:
marko.asell(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
idrottsplatsskötare, idrottsinstruktör (YH)
Valkrets:
Birkalands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Lagutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 08.10.2019–
Ledamotsassistent:
Jarmo Ailio,
Telefon: 09 432 4044, 050 574 0119
E-post: jarmo.ailio(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster