Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöter

Riksdagsledamöterna

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. Varje riksdagsledamot hör till en riksdagsgrupp, som normalt består av företrädare för samma parti.

För riksdagsval är landet indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på basis av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Riksdagsgruppernas storlek:

Socialdemokratiska riksdagsgruppen 40 riksdagsledamöter 
Sannfinländska riksdagsgruppen     39 
Samlingspartiets riksdagsgrupp          38 
Centerns riksdagsgrupp             31 
Gröna riksdagsgruppen             20
Vänsterförbundets riksdagsgrupp       16 
Svenska riksdagsgruppen     10
Kristdemokratiska riksdagsgruppen      5
Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp         1 

Antal riksdagsmandat enlig valkrets:

Helsingfors valkrets                             22
Nylands valkrets                                  36 
Egentliga Finlands valkrets                  17
Satakunta valkrets                                 8
Tavastlands valkrets                            14
Birkalands valkrets                               19
Sydöstra Finlands valkrets                   17
Savolax-Karelens valkrets                    15 
Vasa valkrets                                        16
Mellersta Finlands valkrets                   10
Uleåborgs valkrets                                18
Lapplands valkrets                                 7
Landskapet Ålands valkrets                   1