​​​

​Registret över riksdagsgrupper

Lagen om riksdagsgrupper (979/2012) trädde i kraft den 1 januari 2013. Den föreskriver att riksdagsgrupperna ska registreras i ett register som förs av riksdagens centralkansli. I och med registreringen får riksdagsgrupperna status som juridiska personer och de kan då förvärva rättigheter, ingå förbindelser i sitt namn och vara part i domstol eller vid någon annan myndighet.

De riksdagsgrupper som har gjort en grundanmälan antecknas i registret. När uppgifterna ändras, är grupperna skyldiga att göra en ändringsanmälan. En riksdagsgrupp avförs automatiskt ur registret när den inte längre har några ledamöter i riksdagen.

Närmare information om registret över riksdagsgrupper lämnas av riksdagens centralkansli, e-post: keskuskanslia(at)riksdagen.fi.