​​

Centerns riksdagsgrupp

Vårt mål är att stifta sådana lagar som beaktar alla människor jämlikt på ett sådant sätt att såväl människorna och miljön mår bra. Vi kan ge finländarna arbete, utkomst och välfärd endast om landets ekonomi är i skick. Då kan vi dra försorg om oss själva, varandra och hela Finland.

Riksdagsgruppens ordförande är Juha Pylväs, vice ordförande är Eeva Kalli och Hanna-Leena Mattila.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Timo Portaankorva
040 590 7956, timo.portaankorva(at)riksdagen.fi​

sakkunnig i finans- och skattepolitik Tuula Gregory
050 401 2029, tuula.gregory(at)riksdagen.fi

sakkunnig i EU- och utrikespolitik Jari Haapiainen
040 756 4428, jari.haapiainen(at)riksdagen.fi

sakkunnig i naturresurspolitik Anni-Sofia Hammer
050 400 6671, anni-sofia.hammer(at)riksdagen.fi

juridisk sakkunnig Topi Heinänen
050 911 1253, topi.heinanen(at)riksdagen.fi​

service-  och utvecklingschef Karoliina Kariluoma (vik.)
050 434 3886, karoliina.kariluoma(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Juha Sipilä)

politisk sakkunnig, kommunikationsansvarig Matti Mönttinen
09 432 3224, matti.monttinen(at)riksdagen.fi 

sakkunnig i bildnings- och socialpolitik Terhi Peltokorpi
09 432 3229 , 040 557 4671, terhi.peltokorpi(at)riksdagen.fi

sakkunnig i trafik- och kommunikationspolitik Hannu Puustinen
09 432 4184, 050 574 0604, hannu.puustinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Antti Kaikkonen och Ari Torniainen)

socialpolitisk sakkunnig Hannu Tiusanen
09 432 4160, 050 574 0938, hannu.tiusanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Annika Saarikko)

​kommunikationssakkunnig Eveliina Leskelä
p. 050 409 6435, eveliina.leskela(at)eduskunta.fi

​kanslisekreterare Stiina Selin
09 432 2558, stiina.selin(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Annukka Annala
09 432 4102, 050 477 0682, annukka.annala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Antti Kurvinen och Juha Pylväs)

ledamotsassistent Tommi Anttalainen
09 432 4147, 050 410 7695, tommi.anttalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledmaöterna Tuomas Kettunen och Petri Honkonen)

ledamotsassistent Henrik Hämäläinen
09 432 4003, 050 342 5475, henrik.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pekka Aittakumpu)

ledamotsassistent Iida Hämäläinen
050 430 6455, iida.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna Kosonen)

ledamotsassistent Laura Hämäläinen
09 432 4067, 040 4474992, laura.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katri Kulmuni och Joonas Könttä)

​​ledamotsassistent Juha Korhonen
09 432 4079, 050 441 3457, juha.korhonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hannu Hoskonen)

ledamotsassistent Johanna Kyllöinen
09 432 4095, 050 576 5656, johanna.kylloinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva Kalli Eeva och Mika Lintilä)

ledamotsassistent Tuula Leinonkoski
050 433 7274, tuula.leinonkoski(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Anne Kalmari) ​

ledamotsassistent Juhani Lukkarinen
09 432 4158, 050 501 3035, juhani.lukkarinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Esko Kiviranta)

ledamotsassistent Liisa Lumijärvi
09 432 4023, 050 529 4912, liisa.lumijarvi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila)

ledamotsassistent Siiri Mertakorpi
09 432 4086, 050 530 4877, siiri.mertakorpi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hannakaisa Heikkinen​ och Hilkka Kemppi ​)

ledamotsassistent Janne Mäkinen
050 477 7224, janne.k.makinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jouni Ovaska och Matti Vanhanen)

ledamotsassistent Mikko Männikkö
09 432 4102, 050 477 0682, mikko.mannikko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pasi Kivisaari och Hanna Huttunen)

ledamotsassistent Jere Nuutinen (studieledig 1.10-30.11.2021)
09 432 4036, 050 313 4443, jere.nuutinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Petri Honkonen och Hanna Huttunen)

ledamotsassistent Olli Rainio
050 435 1736, olli.rainio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Markus Lohi)​

ledamtsassistane Janne Riitakorpi
09 432 4196, 050 431 9923, janne.riitakorpi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kärnä​​)

ledamotsassistent Jukka Saarimäki
09 432 4161, 050 574 1452, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöter Arto Pirttilahti och Mikko Savola)

ledamotsassistent Sauli Tervaniemi
050 464 2841, sauli.tervaniemi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kinnunen)​

generalsekreterare för nordiska mittengrupperna Terhi Tikkala
050 434 5019, terhi.tikkala(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 18.10.2021