​​

Centerns riksdagsgrupp

Vårt mål är att stifta sådana lagar som beaktar alla människor jämlikt på ett sådant sätt att såväl människorna och miljön mår bra. Vi kan ge finländarna arbete, utkomst och välfärd endast om landets ekonomi är i skick. Då kan vi dra försorg om oss själva, varandra och hela Finland.

Riksdagsgruppens ordförande är Juha Pylväs, vice ordförande är Eeva Kalli och Jouni Ovaska​.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Timo Portaankorva
040 590 7956, timo.portaankorva(at)riksdagen.fi​

service- och utvecklingschef Pirkko Määttälä
045 615 7955, pirkko.maattala(at)riksdagen.fi​

​kommunikationssakkunnig Eveliina Leskelä
050 409 6435, eveliina.leskela(at)riksdagen.fi

​kanslisekreterare Stiina Selin
09 432 2558, stiina.selin(at)riksdagen.fi​

sakkunnig i finans- och skattepolitik Tuula Gregory
050 401 2029, tuula.gregory(at)riksdagen.fi

sakkunnig i EU- och utrikespolitik Jari Haapiainen
040 756 4428, jari.haapiainen(at)riksdagen.fi

sakkunnig i naturresurspolitik Anni-Sofia Hammer
050 400 6671, anni-sofia.hammer(at)riksdagen.fi

juridisk sakkunnig Topi Heinänen
050 911 1253, topi.heinanen(at)riksdagen.fi​

sakkunnig i bildningspolitik Sonja Lautamatti
09 432 4151, 050 343 1239, sonja.lautamatti(at)riksdagen.fi
​(riksdagsledamot Annika Saarikko)​

​politisk sakkunnig, kommunikationsansvarig Matti Mönttinen
09 432 3224, matti.monttinen(at)riksdagen.fi 

sakkunnig i bildnings- och socialpolitik Terhi Peltokorpi
09 432 3229 , 040 557 4671, terhi.peltokorpi(at)riksdagen.fi

sakkunnig i trafik- och kommunikationspolitik Hannu Puustinen
09 432 4184, 050 574 0604, hannu.puustinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Antti Kaikkonen och Ari Torniainen)

ledamotsassistent Juha Ahtonen
09 432 4002, 050 574 0146, juha.ahtonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Juha Pylväs och Anu Vehviläinen)​

​​​ledamotsassistent Annukka Annala
09 432 4102, 050 477 0682, annukka.annala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Kurvinen)

ledamotsassistent Tommi Anttalainen
09 432 4147, 050 410 7695, tommi.anttalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Petri Honkonen​ och Tuomas Kettunen)

ledamotsassistent Henrik Hämäläinen
09 432 4003, 050 342 5475, henrik.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pekka Aittakumpu)

ledamotsassistent Laura Hämäläinen
09 432 4067, 040 4474992, laura.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katri Kulmuni och Joonas Könttä)

ledamotsassistent Jaakko Joki
09 432 4035, 050 303 5329, jaakko.joki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hannakaisa Heikkinen)​

​​ledamotsassistent Juha Korhonen
09 432 4079, 050 441 3457, juha.korhonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hannu Hoskonen)

ledamotsassistent Sonja Kouvo
050 599 0061, sonja.kouvo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Juha Sipilä)

ledamotsassistent Johanna Kyllöinen
09 432 4095, 050 576 5656, johanna.kylloinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva Kalli och Mika Lintilä)

ledamotsassistent Essi Laakso
050 433 7274, essi.laakso(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Anne Kalmari) ​

ledamotsassistent Juhani Lukkarinen
09 432 4158, 050 501 3035, juhani.lukkarinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Esko Kiviranta)

ledamotsassistent Liisa Lumijärvi
09 432 4023, 050 529 4912, liisa.lumijarvi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila)

ledamotsassistent Miro Marjamäki
050 466 9259, miro.marjamaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jouni Ovaska)​

​ledamotsassistent Mikko Männikkö
09 432 4102, 050 477 0682, mikko.mannikko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hanna Huttunen och Pasi Kivisaari)

ledamotsassistent Valtteri Pekonen
09 432 4041, 050 436 0270 valtteri.pekonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jari Leppä)​

ledamotsassistent Olli Rainio
050 435 1736, olli.rainio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Markus Lohi)​​

ledamotsassistent ​​​Janne Riitakorpi
09 432 4196, 050 431 9923, janne.riitakorpi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kärnä​​)

ledamotsassistent Jasmin Rikkonen 
p. 09 432 4188, 050 911 328​, jasmin.rikkonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hanna Kosonen och Matti Vanhanen​) ​

ledamotsassistent Jukka Saarimäki
09 432 4161, 050 574 1452, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöter Arto Pirttilahti och Mikko Savola​

ledamotsassistent Sauli Tervaniemi
050 464 2841, sauli.tervaniemi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kinnunen)​

generalsekreterare för nordiska mittengrupperna Terhi Tikkala
050 434 5019, terhi.tikkala(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 27.6.2022