Centerns riksdagsgrupp

Centerns riksdagsgrupp

Vårt mål är att stifta sådana lagar som beaktar alla människor jämlikt på ett sådant sätt att såväl människorna och miljön mår bra. Vi kan ge finländarna arbete, utkomst och välfärd endast om landets ekonomi är i skick. Då kan vi dra försorg om oss själva, varandra och hela Finland.

Riksdagsgruppens ordförande är Antti Kurvinen, vice ordförande är Eeva Kalli och Hanna-Leena Mattila.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Anna-Mari Vimpari
09 432 3228, 040 722 7028, anna-mari.vimpari(at)riksdagen.fi

sakkunnig i EU- och utrikespolitik Jari Haapiainen
040 756 4428, jari.haapiainen(at)riksdagen.fi

kommunikationssakkunnig Pirkko Määttälä
09 432 3226, 045 615 7955, pirkko.maattala(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Matti Mönttinen
09 432 3224, matti.monttinen(at)riksdagen.fi 

sakkunnig i bildnings- och socialpolitik Terhi Peltokorpi
09 432 3229 , 040 557 4671, terhi.peltokorpi(at)riksdagen.fi

sakkunnig i förvaltnings- och trafikpolitik Timo Portaankorva
040 590 7956, timo.portaankorva(at)riksdagen.fi

sakkunnig i miljö- samt jord- och skogsbrukspolitik Janne Tarima
09 432 4041, janne.tarima(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jari Leppä)

ekonomiskpolitisk sakkunnig Tuomas Vanhanen
046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)riksdagen.fi

kanslisekreterare Stiina Selin
09 432 2558, stiina.selin(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Juha Ahtonen
09 432 4002, 050 574 0146, juha.ahtonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Juha Pylväs och Anu Vehviläinen)

ledamotsassistent Annukka Annala
09 432 4102, 050 477 0682, annukka.annala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Kurvinen)

ledamotsassistent Eeva Harjula
09 432 4073, 050 466 7697, eeva.harjula(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Anne Kalmari)

ledamotsassistent Laura Hämäläinen
09 432 4067, 040 4474992, laura.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katri Kulmuni och Joonas Könttä)

ledamotsassistent Juho Ikonen
09 432 4036, 050 574 0277, juho.ikonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Petri Honkonen och Mikko Kinnunen9

ledamotsassistent Jaakko Joki
09 432 4086, 050 478 2339, jaakko.joki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hannakaisa Heikkinen och Hilkka Kemppi)

ledamotsassistent Susana Junttila
 09 432 4093, 050 477 1840, susanna.junttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mikko Kärnä)

ledamotsassistent Karoliina Kariluoma
050 434 3886, karoliina.kariluoma(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Markus Lohi och Juha Sipilä)

ledamotsassistent Juha Korhonen
09 432 4079, 050 441 3457, juha.korhonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hannu Hoskonen)

ledamotsassistent Juhani Lukkarinen
09 432 4158, 050 501 3035, juhani.lukkarinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Esko Kiviranta)

ledamotsassistent Liisa Lumijärvi
09 432 4023, 050 529 4912, liisa.lumijarvi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila)

ledamotsassistent Janne Mäkinen
09 432 4147, 050 574 2661, janne.makinen(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Mikko Männikkö
09 432 4102, 050 477 0682, mikko.mannikko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pasi Kivisaari och Hanna Kosonen)

ledamotsassistent Anne-Mari Pekkarinen
09 432 4150, 050 477 1960, anne-mari.pekkarinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pekka Aittakumpu och Jouni Ovaska)

ledamotsassistent Hannu Puustinen
09 432 4184, 050 574 0604, hannu.puustinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Hanna Huttunen och  Ari Torniainen)

ledamotsassistent Jukka Saarimäki
09 432 4161, 050 574 1452, jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Arto Pirttilahti och Mikko Savola)

ledamotsassistent Antti Siika-aho
09 432 4095, 050 575 4118, antti.siika-aho(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva Kalli och Mika  Lintilä)

ledamotsassistent Janne Tarima
09 432 4041, janne.tarima(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jari Leppä)

ledamotsassistent Hannu Tiusanen
09 432 4160, 050 574 0938, hannu.tiusanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Antti Kaikkonen och Annika Saarikko)
 

Uppdaterad 4.11.2019

 Riksdagsledamöter

 

 

 Mer information