Riksdagens arbete leds av presidiet

​​​​​​​

PuhemiehistöVehL.jpgTalmannen och vice talmännen 

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2020 är Anu Vehviläinen, förste vice talman Antti Rinne och andre vice talman Juho Eerola. 

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

 Talmanskonferensens förslag

TKF 3/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning
TKF 1/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
TKF 2/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 1/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

 Talman

 

 

Anu Vehviläinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/508.aspxAnu VehviläinenCenterns riksdagsgrupp

 Förste vice talman

 

 

Antti Rinnehttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1274.aspxAntti RinneSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Andre vice talman

 

 

Juho Eerolahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Specialmedarbetare

Satu Mäki-Lassila
(talman Anu Vehviläinen)
09 432 2607
satu.maki-lassila(at)riksdagen.fi

Pirjo-Liisa Heikkilä
(talman Anu Vehviläinen, internationella ärenden)
09 432 3552
pirjo-liisa.heikkila(at)riksdagen.fi

Juha Ahtonen
(talman Anu Vehviläinen, riksdagsassistent)
09 432 4002
juha.ahtonen(at)riksdagen.fi

Matti Hirvola
(förste vice talman Antti Rinne)
09 432 2608, 040 076 4518
matti.hirvola(at)riksdagen.fi

Sofia Julin
(förste vice talman Antti Rinne, riksdagsassistent) 
09 432 4139, 050 320 9161
sofia.julin(at)riksdagen.fi

Ilari van der Steen
(andre vice talman Juho Eerola)
09 432 2609, 050 343 7927
ilari.vandersteen(at)riksdagen.fi

Olli Kekkonen
(andre vice talman Juho Eerola, riksdagsassistent)  
09 432 3013
olli.kekkonen(at)riksdagen.fi

 Talmanskonferensen

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Hannu Hoskonenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anna Kontulahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Johannes Koskinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Suna Kymäläinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Leena Merihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Riikka Purrahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1392.aspxRiikka PurraSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paula Risikkohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/809.aspxPaula RisikkoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joakim Strandhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp