Riksdagsledamöternas bindningar

Enligt 76 a § i riksdagens arbetsordning ska en riksdagsledamot ge riksdagen en redogörelse över sina bindningar. Skyldigheten gäller sådana till ledamotsuppdraget icke hörande uppdrag, sådan näringsverksamhet, sådant ägande i företag och sådan annan betydande förmögenhet som kan ha betydelse vid bedömningen av personens verksamhet som riksdagsledamot.

En ledamot ska också ge riksdagen en redogörelse för inkomsterna från sådana till ledamotsuppdraget icke hörande uppdrag och sådan näringsverksamhet som kan ha betydelse vid bedömningen av personens verksamhet som riksdagsledamot.

De uppgifter ledamöterna lämnar om sina bindningar införs i ett register som upprätthålls av riksdagens centralkansli.

Tilläggsinformation ges av riksdagens centralkansli.