Nätverk, vänskapsgrupper och samverkansgrupper

Riksdagsledamöterna är aktiva i samhällsorienterade nätverk, av dem samarbetar Tutkas med forskare och Arkadia med konstnärer. De kvinnliga ledamöterna bildar kvinnonätverket som fokuserar på jämställdhetsfrågor och tar in kvinnoperspektivet i beslutsfattandet.

Ledamöternas vänskapsgrupper samverkar med olika länder och parlament. Samverkansgrupperna täcker såväl nationella som globala ämnen.

Tutkas

Föreningen för forskare och riksdagsledamöter, Tutkas, har varit verksamt sedan 1970. Dess syfte är att skapa förutsättningar för kontakter och informationsutbyte mellan ledamöter och forskare och att främja en kritisk granskning av planering, beslutsfattande och utnyttjande av resultat i fråga om vetenskap. Sällskapets medlemmar är huvudsakligen aktiva forskare och ledamöter.

Tutkas ordnar omkring en gång i månaden ett seminarium dit alla medlemmar bjuds in. För att bli forskarmedlem i föreningen måste man ha avlagt akademisk examen och vara verksam i forskningsuppdrag.

Ordförande för Tutkas är riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (gröna) och vice ordförande professor Pirjo Ståhle från Aalto universitet.

Arkadia

Föreningen Arkadiasällskapet vid riksdagen har till syfte att skapa förutsättningar för kontakter mellan ledamöter och representanter för kulturlivet samt att främja landets kulturförhållanden, den kulturpolitiska debatten och en bred kännedom om kultur bland medlemmarna.

Medlemmar i föreningen är utöver ledamöterna över tvåhundra inflytelserika personer inom kultur- och konstlivet.

Ordförande för Arkadiasällskapet är riksdagsledamot Pekka Aittakumpu (center) och vice ordförande magister i teaterkonst Mikko Hänninen.

Kvinnonätverket

De kvinnliga ledamöterna i Finlands riksdag ingår i ett nätverk över partigränserna som behandlar politiska frågor av särskilt intresse för kvinnor. Kvinnonätverket leds av ett arbetsutskott

Nätverket arbetar för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter samt för att få in ett kvinnoperspektiv i all lagberedning. Nätverket arrangerar seminarier och träffar, skickar representanter till internationella konferenser om jämställdhet och kvinnors rättigheter och samarbetar med kvinnliga parlamentsledamöter i andra länder.

Nätverket bildades 1991, då ett rekordantal på 77 kvinnor blev invalda i riksdagen. För närvarande har riksdagen 92 kvinnliga ledamöter.

Ordförande för kvinnonätverket är riksdagsledamot Eeva Kalli (center) och vice ordförande riksdagsledamot Sofia Vikman (saml).

Vänskaps- och samverkansgrupper

Riksdagen har omkring 60 vänskaps- och samverkansgrupper som har bildats av ledamöter. Grupperna upprätthåller kontakt med parlamenten i olika länder och grupper av länder och lär känna deras kultur och samhällssystem. Vänskapsgrupperna är ett komplement till riksdagens officiella internationella relationer. De är särskilt viktiga när det av en eller annan orsak inte förekommer officiella kontakter med vissa länder.

Samverkansgrupper är bland andra riksdagens nätverk för de mänskliga rättigheterna, Habitatgruppen, globaliseringsgruppen och befolkningsgruppen.

Ordförande för riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter är riksdagsledamot Veronica Honkasalo (vänst) och vice ordförande riksdagsledamot Elina Lepomäki (saml).