Dagordning

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
34
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.9.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
näringsminister
Katri
Kulmuni
finansminister
Mika
Lintilä
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
3
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-09-18 14:19:51

 Senaste dagordningar

DO 34/2019 rd
Torsdag 19.9.2019 kl. 16.00
DO 33/2019 rd
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.00
DO 32/2019 rd
Tisdag 17.9.2019 kl. 14.00
DO 31/2019 rd
Fredag 13.9.2019 kl. 13.00
DO 30/2019 rd
Torsdag 12.9.2019 kl. 16.00