Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
65
2019 rd
Plenum
Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.31). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-274275
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 14.11.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 84-88/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 220, 222, 224-226, 229-238, 240-242, 244-246, 248-251, 253, 255-258/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 42/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.11.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Senast publicerat 2019-11-15 16:30:09

 Senaste plenarprotokoll

PR 65/2019 rd
Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31
PR 64/2019 rd
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00—20.54
PR 63/2019 rd
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
PR 62/2019 rd
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37
PR 61/2019 rd
Fredag 8.11.2019 kl. 13.01—13.29
PR 60/2019 rd
Torsdag 7.11.2019 kl. 16.00—19.28
PR 59/2019 rd
Onsdag 6.11.2019 kl. 14.01—19.16
PR 58/2019 rd
Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00—19.35
PR 57/2019 rd
Fredag 25.10.2019 kl. 13.01—13.30
PR 56/2019 rd
Torsdag 24.10.2019 kl. 15.59—19.55
PR 55/2019 rd
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
PR 54/2019 rd
Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55
PR 53/2019 rd
Fredag 18.10.2019 kl. 12.59—13.32
PR 52/2019 rd
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
PR 51/2019 rd
Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42
PR 50/2019 rd
Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11
PR 49/2019 rd
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
PR 48/2019 rd
Torsdag 10.10.2019 kl. 9.59—22.03
PR 47/2019 rd
Onsdag 9.10.2019 kl. 10.02—22.04
PR 46/2019 rd
Tisdag 8.10.2019 kl. 12.02—21.59

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 1/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän