Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
33
2019 rd
Plenum
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.02
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-09-18 14:03:04

 Senaste plenarprotokoll

PR 33/2019 rd
Onsdag 18.9.2019 kl. 14.02
PR 32/2019 rd
Tisdag 17.9.2019 kl. 14.01—16.32
PR 31/2019 rd
Fredag 13.9.2019 kl. 13.02—13.35
PR 30/2019 rd
Torsdag 12.9.2019 kl. 15.59—19.42
PR 29/2019 rd
Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02—18.30
PR 28/2019 rd
Fredag 6.9.2019 kl. 13.00—13.31
PR 27/2019 rd
Torsdag 5.9.2019 kl. 16.00—19.00
PR 26/2019 rd
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
PR 25/2019 rd
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
PR 24/2019 rd
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
PR 23/2019 rd
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
PR 22/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
PR 21/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.01—18.44
PR 20/2019 rd
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
PR 19/2019 rd
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
PR 18/2019 rd
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24
PR 17/2019 rd
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
PR 16/2019 rd
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00—23.12
PR 15/2019 rd
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00—21.58
PR 13/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00—13.49

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli