Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 39—51/2019
Vecka 39
Tisdag 24.9.2019 kl. 14.00
Plenum. Framställande av interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik. Remissdebatt om medborgarinitiativet Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna (MI 4/2019 rd).
Onsdag 25.9.2019 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om justitiekanslernsi statsrådet berättelse för år 2018 (B 2/2019 rd).Remissdebatt om medgorgarinitiativet återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland (MI 5/2019 rd).
Torsdag 26.9.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Enda behandling av Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2018 (EkUB 1/2019 rd, B 1/2019 rd). Remissdebatt om medborgarinitiativet Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar (MI 6/2019 rd).
Fredag 27.9.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 40
Tisdag 1.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 3.10.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 4.10.2019 kl. 13.00
Plenum.
Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 30.9. — 4.10.2019
OSSE:s höstmöten i Marrakesh 3. — 6.10.2019
Vecka 41
Tisdag 8.10.2019 kl. 12.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020, anknytande propositioner med förslag till budgetlagar och planen för de offentliga finanserna 2020–2023.
Onsdag 9.10.2019 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2020, anknytande propositioner med förslag till budgetlagar och planen för de offentliga finanserna 2020–2023 fortsätter.
Torsdag 10.10.2019 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2020, anknytande propositioner med förslag till budgetlagar och planen för de offentliga finanserna 2020–2023 fortsätter. (Paus i plenum kl. 13 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebatten fortsätter.
Fredag 11.10.2019 kl. 13.00
Plenum.
Budgetpropositionen för 2020, de anknytande propositionerna med förslag till budgetlagar och planen för de offentliga finanserna 2020–2023 lämnas till riksdagen måndag 7.10.2019.
Natos parlamentariska församling i London 11. — 14.10.2019
Interparlamentariska unionens 141:e församling i Belgrad 13. — 17.10.2019
Vecka 42
Tisdag 15.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 18.10.2019 kl. 13.00
Plenum.
Europa-rådet 17. — 18.10.2019
Vecka 43
Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 24.10.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 25.10.2019 kl. 13.00
Plenum.
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 24.10.2019
Nordiska rådets sessioner i Stockholm 28. — 31.10.2019
Plenifritt 28.10. — 3.11.2019
Den tredje tilläggsbudgetproposition för 2019 lämnas till riksdagen torsdag 31.10.2019
Vecka 45
Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2019.
Onsdag 6.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 7.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 8.11.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 46
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 15.11.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 47
Tisdag 19.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.
Torsdag 21.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00
Plenum.
Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 21.11.2019
Vecka 48
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om en kompletterande budgetproposition.
Onsdag 27.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 28.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 29.11.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Tisdag 3.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 5.12.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Vecka 50
Tisdag 10.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 12.12.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 13.12.2019 kl. 13.00
Plenum.
Europa-rådet 12. — 13.12.2019
Vecka 51
Måndag 16.12.2019 kl. 12.00
Plenum.
Tisdag 17.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Val av talman och vice talmän i tisdag 4.2.2020 kl. 12.00
Riksmätet 2020 öppnas i ondsdag 5.2.2020
Ungdomsparlamentet (inget plenum) fredag 27.3.2020
Nordiska rådets temasession i riksdagen (inget plenum) tisdag 31.3.2020
Senast publicerat 2019-09-20 14:57:17

20150402_tulevia.jpg