Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenum

 ‭(Dold)‬ Direktsändning

 Direkt webbsändning och webbupptagningar från plenum

Den direkta webbsändningen och webbupptagningarna från plenum hittar du på adresserna:

Loading...
2019/83
637118338440000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 83/2019 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
83
2019 rd
Plenum
Måndag 16.12.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
Statsrådets meddelande
Enda behandling
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
4
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-12-13 13:37:11

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-