Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

lakivalL.jpg

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
LaUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
LaUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
LaUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
40
2019 rd
Lagutskottet
Tisdag 10.12.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
imam
Anas
Hajjar
Islamska samfundet i Finland
imam
Abdirizak
Sugulle
Helsingin Islam Keskus
ordförande
Omer Mahamed
Husse
European institute islamic for Human Sciences
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 11.12.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-12-05 13:14:16

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckan 50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi