Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 45/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
KoUB 43/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

 Senaste utlåtanden

KoUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
KoUU 2/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
KoUU 48/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
12
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 24.9.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
överinspektör
Sofia
Johansson
kommunikationsministeriet
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
överinspektör
Sofia
Johansson
kommunikationsministeriet
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
överinspektör
Sofia
Johansson
kommunikationsministeriet
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Emil
Asp
kommunikationsministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 26.9.2019 klockan 12.00. 
Senast publicerat 2019-09-20 12:38:45

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—52/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi