Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

maajametsaL.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
JsUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
JsUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

 Senaste utlåtanden

JsUU 6/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
JsUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
40
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Torsdag 12.12.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Aktuella EU-ärenden inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde
Utskottets eget ärende
EÄ 1/2019 rd
Utskottet hör: 
jord- och skogsbruksministeriet
4
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 10.15
jord- och skogsbruksministeriet
5
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
kl. 10.30
jord- och skogsbruksministeriet
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2019-12-04 14:41:42

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckan 50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi