Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsutskottet

puolustusL.jpg

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

 Senaste utlåtanden

FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FsUU 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
FsUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
26
2019 rd
Försvarsutskottet
Tisdag 26.11.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om att tillsätta en opartisk utredningsgrupp för att undersöka försvarsalternativ för Finland
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Statsrådets utredning: Samarbete mellan Finland och Förenta staterna angående rymdlägesbild (SSA, Space Situational Awareness)
Statsrådets USP-utredning
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
5
Avaruus Suomen puolustuksen kannalta
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Harri
Ohra-aho
försvarsministeriet
Huvudstaben
chef, enheten för rymdforskning och observationsteknologier
Ari-Matti
Harri
Meteorologiska institutet
6
EU-keskustelu lyijyammuksista
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Hanna
Korhonen
social- och hälsovårdsministeriet
ordförande
Mikko
Halkilahti
Finlands Reservofficersförbund rf
Reservistförbundet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Nammo Lapua Oy
bilaga
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 28.11.2019 kl 10.00.. 
Senast publicerat 2019-11-22 14:36:08

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 48/2019

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 47—1/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi