Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

 

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 2/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
KuUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
KuUB 22/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Senaste utlåtanden

KuUU 19/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
KuUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
KuUU 17/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
12
2019 rd
Kulturutskottet
Tisdag 24.9.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Offentligt hörande av undervisningsminister och forsknings- och kulturminister
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är undantagsvis 25.9. kl. 19.00 i Rovaniemi. 
Senast publicerat 2019-09-20 14:57:56

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 39—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi