Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

sivistysL.jpg

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
KuUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
KuUB 2/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018

 Senaste utlåtanden

KuUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
KuUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KuUU 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
35
2019 rd
Kulturutskottet
Tisdag 26.11.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 27.11.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-11-22 13:09:35

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 48/2019

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 45—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi