Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
ShUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
ShUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

 Senaste utlåtanden

ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
ShUU 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
20
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 22.10.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 19/2019 vp - E 125/2016 vp har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för kännedom. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Päivänsalo
social- och hälsovårdsministeriet
Läkemedelsprisnämnden
specialforskare
Reeta
Talka
Folkpensionsanstalten
specialforskare
Suvi
Mäklin
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
förvaltningsöverläkare
Päivi
Koivuranta
​Finlands Kommunförbund
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Hallituksen esitys
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
kl. 10.30
direktör
Tuija
Kumpulainen
social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
utvecklingsdirektör
Kristian
Wahlbeck
Psykisk Hälsa Finland rf
A-klinikkasäätiö
Centralförbundet för Barnskydd
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 23.10.2019 kl 9.30. 
Senast publicerat 2019-10-18 16:19:36

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 42—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi