Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

sostervL.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 16/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
ShUB 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
ShUB 14/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

 Senaste utlåtanden

ShUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
40
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 10.12.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Ekonomiutskottet: EkUU 9/2019 rd. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Grundlagsutskottet: GrUU 16/2019 rd. 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Annika
Parsons
social- och hälsovårdsministeriet
lagstiftningsråd
Arja
Manner
justitieministeriet
högsta förvaltningsdomstolen
Förberedande debatt förs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 11.12.2019 kl 9.30 
Senast publicerat 2019-12-05 15:29:27

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 49—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi