Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
EkUU 70/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
7
2019 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 19.9.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
Berättelse
Offentlig hearing i Arkadia-salen. 
Utskottet hör: 
generaldirektör
Olli
Rehn
Finlands Bank
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 20.9.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-09-13 12:28:20

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 38—51/2019

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 38/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi