Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
ReUB 10/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
ReUB 9/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018

 Senaste utlåtanden

ReUU 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
ReUU 14/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
ReUU 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
6
2019 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 17.9.2019 kl. 12.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2018 och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) bokslut för 2018, ledningens rapport och revisorns rapport
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Regeringens årsberättelse 2018
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
Berättelse
Berättelse
Utskottets utlåtande
jaettu aiemmin
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Elina
Normo
statsrådets kansli
bilaga
statsrådets biträdande controller
Esko
Mustonen
finansministeriet
redovisningsrevisionschef
Sami
Kummila
Statens revisionsverk
bilaga
Ekonomiutskottet: EkUU 1/2019 rd. 
Miljöutskottet: MiUU 1/2019 rd. 
Grundlagsutskottet: GrUU 2/2019 rd. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 18.9.2019 kl. 12.30. 
Senast publicerat 2019-09-16 13:40:20

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 38/2019

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, överinspektör
09 432 3314, 050 594 2421

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi