Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 16/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

 Senaste utlåtanden

AjUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 1/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
AjUU 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
10
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 24.9.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Förordnandet till utskottets sekreterare och biträdande sekreterare
Antecknas som inkommet biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande. 
4
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 16/2019 vp - E 125/2016 vp har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No 1309/2013 Euroopan Globalisaatiorahastosta (2014-2020)
Statsrådets E-utredning
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Följande ståndpunkt godkänns 18.9.2019: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
6
Kommissionen för hållbar utveckling
7
Övriga ärenden
Antäcknas en listutdelning av lagpropositioner för utskottet gällande höstperioden 2019. 
Tidpunkten för offentlig utfrågning beslutas: 
— tisdagen den 12.11.2019 kl. 12.15 eller 
— onsdagen den 13.11.2019 kl. 11.30. 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 2.10.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-09-20 16:43:50

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Maiju Tuominen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2293, 046 920 0836

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi