Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
AjUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
AjUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
AjUU 1/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
24
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 19.11.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Tarja
Kröger
arbets- och näringsministeriet
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
4
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Jukka
Mattila
finansministeriet
bilaga
expert
Teija
Keränen
Lapplands TE-byrå
bilaga
verksamhetsledare
Niina
Jussila
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.
bilaga
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Jukka
Mattila
finansministeriet
bilaga
verksamhetsledare
Niina
Jussila
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.
bilaga
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 20.11.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-11-18 13:55:18

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 47—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Maiju Tuominen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2293, 046 920 0836

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi