Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 15/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
UtUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atom-energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

 Senaste utlåtanden

UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter
UtUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
9
2019 rd
Utrikesutskottet
Tisdag 17.9.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Valtioneuvoston selvitys: Nicaraguan tilanteen johdosta käyttöön otettavat rajoittavat toimenpiteet
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef
Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuve
utrikesministeriet
yksikönpäällikkö
Markku
Lampinen
utrikesministeriet
6
Statsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
avdelningschef
Piritta
Asunmaa
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Pekka
Kaihilahti
utrikesministeriet
7
Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef
Piritta
Asunmaa
utrikesministeriet
biträdande avdelningschef
Pekka
Kaihilahti
utrikesministeriet
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
8
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats (EUNAVFOR MED) mot människosmuggling på Medelhavet
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 6/2019 vp - UTP 8/2015 vp har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet hör: 
ambassadråd
Outi
Hyvärinen
utrikesministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Matti
Kemppilä
försvarsministeriet
9
Statsrådets utredning: Försvarsmaktens huvudmanöver ARCTIC LOCK år 2021; lägesrapport
Statsrådets USP-utredning
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på onsdagen 18.9.2019 kl 11.00 
Senast publicerat 2019-09-17 09:59:09

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 37/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 24—25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi