Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
UtUB 4/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
UtUB 2/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

 Senaste utlåtanden

UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
31
2019 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 14.11.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1-30.6.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till utrikesutskottet för kännedom. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Statsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef
Mikko
Kinnunen
utrikesministeriet
tjänstemannasekreterare
Juha
Rainne
utrikesministeriet
ambassadråd
Hanna
Nissinen
utrikesministeriet
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredagen 15.11.2019 kl 11.00 
Senast publicerat 2019-11-13 14:57:36

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 44/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 24—25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi