Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
9
2019 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Torsdag 14.11.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
avdelningschef
Outi
Antila
social- och hälsovårdsministeriet
ekonomidirektör
Mikko
Staff
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Kristiina
Hannula
social- och hälsovårdsministeriet
specialmedarbetare
Jiri
Sironen
social- och hälsovårdsministeriet
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
justitieministeriet
enhetschef
Miika
Snellman
justitieministeriet
specialmedarbetare
Camilla
Mäkinen
justitieministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Studenternas hälsovårdsstiftelse
bilaga
Hoitotyön Tutkimussäätiö
bilaga
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
bilaga
Förberedande debatt förs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på tisdag 19.11.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-11-13 16:02:17

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050