Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
1
2019 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 17.9.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har inkommit till delegationen. 
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Delegationsarbetet och höstens tidsplaner
5
Övriga ärenden
Antecknas att utvärderingsrapporten 1/2019 om Samaria rf:s mathjälpsarbete har inkommit. 
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-11 14:46:07

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050