Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
BmDD
1
2019 rd
Bostads- och miljödelegationen
Fredag 20.9.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har inkommit till delegationen. 
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Eeva-Maija
Puheloinen
miljöministeriet
verkställande direktör
Thomas
Hoyer
Latitude 66 Cobalt Oy
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Delegationsarbetet och höstens tidsplaner
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-17 14:29:49

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050