Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
11
2019 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 20.11.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
generaldirektör
Johanna
Buchert
Naturresursinstitutet
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Nylands Fiskarförbund rf
bilaga
Finlands Jägarförbund
bilaga
Förberedande debatt fortsätter. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på onsdag 27.11.2019 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2019-11-19 14:36:27

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050