Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
2
2019 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 2.10.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Väliaikaisen puheenjohtajan valinta varsinaisen puheenjohtajan poissa ollessa
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
jordbruksdirektör
Johan
Åberg
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-20 09:40:12

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050