Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
5
2019 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Onsdag 23.10.2019 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
chefsplanerare
Kai
Husso
arbets- och näringsministeriet
direktör
Ari
Grönroos
Business Finland Oy
direktör för affärsområde
Erja
Turunen
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
styrelseordförande
Urho
Ilmonen
Uppfinningsstiftelsen
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är fredagen 25.10.2019 kl. 8.30. 
Senast publicerat 2019-10-18 12:28:16

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050