Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 140/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att inrätta ett enda offentligt arbetspensionsbolag i den privata arbetspensionssektorn
SS 139/2019 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att minska användningen av snus bland de unga
SS 138/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier mot barn och ungdomar
SS 136/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands beredskap inför en ny migrationskris
SS 135/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda det finansiella underskottet vid Uleåborgs universitet
SS 134/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ett hållbart laxfiske i Östersjöns huvudbassäng
SS 133/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga bröstcancerscreening
SS 132/2019 rd
Skriftligt spörsmål om utmaningarna med att förutse utvecklingen av den kommunala ekonomin
SS 131/2019 rd
Skriftligt spörsmål om betänketiden i adoptionslagen
SS 130/2019 rd
Skriftligt spörsmål om prissättning på elöverföring
SS 129/2019 rd
Skriftligt spörsmål om skäligare avskrivningar av kommunernas byggnader med dålig inomhusluft
SS 128/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en fosterförälders rätt till skadestånd i samband med att adoptionen upphör
SS 127/2019 rd
Skriftligt spörsmål om förlängning av möjligheten till sjukdagpenning under behandlingstiden för ansökningar om fortsatta bidrag
SS 126/2019 rd
Skriftligt spörsmål om avskrivningsprocenten för stugor som används för uthyrning inom näringsverksamhet
SS 125/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att sluta försäljningen av smaksatta vätskor som används i e-cigaretter
SS 124/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en skrivning om hatretorik i regeringsprogrammet
SS 123/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga tillgången till läkemedel
SS 122/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att uppdatera läromedlen till att motsvara forskningsdata i fråga om näringsbelastningen på Östersjön
SS 121/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att trygga äldreomsorgen
SS 120/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens mål och avsikter i fråga om finska medborgare som befinner sig på al-Hol-lägret
SS 119/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att retroaktivt bevilja beväringarnas extra försäkringsskydd till förmånstagare till beväringar som har omkommit i olyckor när de gjort sin lagstadgade militärtjänst samt till beväringar som skadats och invalidiserats i olyckor
SS 118/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att beakta militärtjänsten och civiltjänsten i den intjänade pensionen
SS 117/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att återinföra hemförlovningspenningen till beväringar
SS 116/2019 rd
Skriftligt spörsmål om företagshälsovård för personer över 68 år
SS 115/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga biodiversiteten i den marina undervattensmiljön
SS 114/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga tillämpningsområdet av 13 § a i fastighetsskattelagen till allmännyttiga religionssamfund
SS 113/2019 rd
Skriftligt spörsmål om övergången till HD-teknik i det markbundna tv-nätet
SS 112/2019 rd
Skriftligt spörsmål om utveckling av hemvården
SS 111/2019 rd
Skriftligt spörsmål om försvarsförvaltningens fastighetsreform
SS 110/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att kartlägga behovet av lärare inom småbarnspedagogiken och att öka utbildningsvolymen
SS 109/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tillgången till vård för sköldkörtelpatienter
SS 108/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda vargproblemet
SS 107/2019 rd
Skriftligt spörsmål om politiskt utnyttjande av barn och ungdomar i daghem, grundskolor och läroanstalter på andra stadiet
SS 106/2019 rd
Skriftligt spörsmål om stöd till änkor efter krigsveteraner
SS 105/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja verksamhetsförutsättningarna för Dansens hus
SS 104/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tidtabellen för att i lagen införa en vårdardimensionering på 0,7 och om regeringens övriga åtgärder för att garantera kvaliteten på äldreomsorgen
SS 103/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att sänka skatten på elmotorcyklar till högst samma nivå som på motorcyklar och att göra den CO2-baserad
SS 102/2019 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av Ottawakonventionen som förbjuder truppminor för Finlands försvarsförmåga
SS 101/2019 rd
Skriftligt spörsmål om det rådande läget i och ägarstyrningen av Posti
SS 100/2019 rd
Skriftligt spörsmål om rättvis ersättning till ägarna för skador på mark och fastigheter till följd av vägsaltning
SS 99/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att godkänna körkortet som identitetshandling
SS 98/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att informera frontveteraner om veterantjänster och att säkerställa tillgången på tjänsterna
SS 97/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att halvera antalet dödsfall i trafiken senast 2020
SS 96/2019 rd
Skriftligt spörsmål om godkännande av Mercosur-avtalet
SS 95/2019 rd
Skriftligt spörsmål om dumpning av anställningsvillkor vid Posti
SS 94/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ökad utbildning av talterapeuter
SS 93/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga tillämpningsområdet för avdrag för bostad på arbetsorten
SS 92/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga uppbåden
SS 91/2019 rd
Skriftligt spörsmål om genomförande av terapigarantin
SS 90/2019 rd
Skriftligt spörsmål om medlemskap i studentkår

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.