Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 334/2019 rd
Skriftligt spörsmål om rätten för dem som hör till kyrkan att välja livsåskådningskunskap som läroämne i grundskolan och gymnasiet
SS 333/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att starta ett treårigt försök med en konstnärsallians
SS 332/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att möjliggöra vindkraftsinvesteringar i östra Lappland
SS 331/2019 rd
Skriftligt spörsmål om åklagarens oskäliga behandling av lastbilsföraren i tågolyckan i Raseborg
SS 330/2019 rd
Skriftligt spörsmål om främjande av lättläst språk i Finland
SS 329/2019 rd
Skriftligt spörsmål om avgiftsfria identitetskort
SS 328/2019 rd
Skriftligt spörsmål om räntetaket för och marknadsföringen av konsumtionskrediter utan säkerhet med hög risk
SS 327/2019 rd
Skriftligt spörsmål om uppehållstillstånd för utländska studerande
SS 326/2019 rd
Skriftligt spörsmål om assistanshundar som hjälpmedel vid medicinsk rehabilitering
SS 325/2019 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av den knappa bilskoleundervisningen för trafiksäkerheten
SS 324/2019 rd
Skriftligt spörsmål om inrättande av kvalitetsregister för hälso- och sjukvården och tryggande av upprätthållandet av dem
SS 323/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ett vägmärke som anger vändplats på skogsbilvägar och enskilda vägar
SS 322/2019 rd
Skriftligt spörsmål om barnskydd
SS 321/2019 rd
Skriftligt spörsmål om däckvalens inverkan på vägnätet och miljön
SS 320/2019 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder som vidtagits med anledning av uttalanden som godkänts i samband med behandlingen av medborgarinitiativet Ingen marknadsvara
SS 319/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att FPA minskar rehabiliteringen för gravt handikappade
SS 318/2019 rd
Skriftligt spörsmål om användningen av högskolestuderandens måltidsstöd
SS 317/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nedläggningen av Civil Radio i Ungern och om möjligheterna för närradioverksamhet i Finland
SS 316/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ökning av nybörjarplatserna och höjning av examensmålen vid högskolorna i Helsingfors och Nyland
SS 315/2019 rd
Skriftligt spörsmål om anslagen för Studenternas hälsovårdsstiftelse för att utvidga tjänsterna till yrkeshögskolestuderande
SS 314/2019 rd
Skriftligt spörsmål om revidering av arbetstidslagen i fråga om militärer
SS 313/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tryggandet av laxbestånden i framtiden
SS 312/2019 rd
Skriftligt spörsmål om jämlikheten i fråga om utbildning för närståendevårdare
SS 311/2019 rd
Skriftligt spörsmål om framtiden för kompetensen inom mikromekanik och urmakarkonst i Finland
SS 310/2019 rd
Skriftligt spörsmål om hur Postens distributionsproblem påverkar utkomstskyddet för arbetslösa
SS 309/2019 rd
Skriftligt spörsmål om behovet av att förnya tillstånden för reglering av vattendrag
SS 308/2019 rd
Skriftligt spörsmål om användning av skattemedel för projekt och kampanjer mot hatretorik
SS 307/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att förbjuda dumpning av snö i havet
SS 306/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tjänster som berättigar till hushållsavdrag
SS 305/2019 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland utvecklingsstörda
SS 304/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att införa bestämmelser om obligatorisk användning av välbeprövade vinterdäck
SS 303/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands finansiella ställning vid kontrollen av Schengenområdets yttre gränser
SS 302/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en finsk version av den isländska modellen i fritidsverksamheten för barn
SS 301/2019 rd
Skriftligt spörsmål om personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken
SS 300/2019 rd
Skriftligt spörsmål om kriminalisering av medlemskap i terroristorganisationer
SS 299/2019 rd
Skriftligt spörsmål om statligt stöd för salmonellaförsäkring för boskapsgårdar
SS 298/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja nativiteten genom att beakta vårdnaden av barn i intjänande av pension
SS 297/2019 rd
Skriftligt spörsmål om läget i Irak
SS 296/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands asylpolitik i EU
SS 295/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att säkerställa posttjänsterna
SS 294/2019 rd
Skriftligt spörsmål om arbetsrelaterat uppehållstillstånd efter avslag på asylansökan och förhindrande av missbruk av asylsystemet
SS 293/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att begränsa snabblåneföretags verksamhet
SS 292/2019 rd
Skriftligt spörsmål om indragning och återkrav av statsunderstöd till Finsk Ungdom
SS 291/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att se till att polisernas försäkringsskydd är tillräckligt
SS 290/2019 rd
Skriftligt spörsmål om godkännande av Finlands flagga som en del av polisens och fångvårdens tjänstedräkter
SS 289/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att se till att närståendevårdare orkar med arbetet
SS 288/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nya undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer i grundskolan
SS 287/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Rundradions programutbud
SS 286/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regionförvaltningsverkens inspektioner samt missförhållanden och försummelser i äldreomsorgen
SS 285/2019 rd
Skriftligt spörsmål om hur studier för examen på andra stadiet i Sverige påverkar statsandelen för kommunen

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.