Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vilande lagförslag

​Senaste vilande lagförslag

VLF 1/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
VLF 2/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
VLF 1/2015 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
VLF 2/2015 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

 Alla vilande lagförslag

 Vilande lagförslag, VLF

Vilande lagförslag är ett lagförslag som gäller en grundlag och som med enkel majoritet i andra behandlingen har godkänts att vila över riksdagsval.

Ett lagförslag om en grundlag kan i andra behandlingen godkännas med enkel majoritet att vila över riksdagsval. Efter val måste förslaget godkännas utan materiella ändringar i en behandling med två tredjedels majoritet.