Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

​Senaste budgetmotioner

BM 617/2018 rd
Budgetmotion om minskat anslag för inrättandet av ett reservpolissystem (-2 174 000 euro)
BM 616/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att skydda saimenvikaren (100 000 euro)
BM 615/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (25 000 000 euro)
BM 614/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för främjande av små och medelstora företags internationalisering (7 000 000 euro)
BM 613/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att främja naturresurs- och bioekonomi (5 000 000 euro)
BM 612/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utveckling av landsbygdsnäringarna (2 000 000 euro)
BM 611/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd till ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete (5 000 000 euro)
BM 610/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för yrkeshögskolornas verksamhet (10 000 000 euro)
BM 609/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (10 000 000 euro)
BM 608/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för åklagarnas omkostnader för att effektivisera bekämpningen av svart ekonomi (5 000 000 euro)
BM 607/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förverkliga en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu (2 000 000 euro)
BM 606/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för förbättring av trafiksäkerheten på Kasnäsvägen i Kimitoöns kommun (7 600 000 euro)
BM 605/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik (2 800 000 euro)
BM 604/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en gång- och cykelväg mellan Kulla och Släts by i Kimitoöns kommun (700 000 euro)
BM 603/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en grundlig reparation av Västeruddsvägen i Kimitoöns kommun (600 000 euro)
BM 602/2018 rd
Budgetmotion om höjning av de beräknade inkomstskatteintäkterna till följd av den sänkta rätten till avdrag för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer (75 000 000 euro)
BM 601/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att reparera Haimoonraitti i Vichtis (2 500 000 euro)
BM 600/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för viltstängsel längs motorvägen Helsingfors—Åbo (330 000 euro)
BM 599/2018 rd
Budgetmotion om minskat anslag för regionalt transportstöd (-1 000 000 euro)
BM 598/2018 rd
Budgetmotion om minskat anslag för förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (-21 000 000 euro)
BM 597/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd till klubbverksamhet i skolor (3 000 000 euro)
BM 596/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att elektrifiera bansträckan Hangö—Hyvinge (5 000 000 euro)
BM 595/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att genomföra åtgärdsplanen för gång och cykling (20 000 000 euro)
BM 594/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla spårvägsnätet i norra Finland (100 000 000 euro)
BM 593/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för extra bidrag till Uleåborgs universitet (7 600 000 euro)
BM 592/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) (182 000 euro)
BM 591/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 717 i Vasaregionen (1 700 000 euro)
BM 590/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för stöd för anskaffning av elcyklar (5 000 000 euro)
BM 589/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete för att öka understödet för studiecheckar som ska stödja utbildningen för invandrare (150 000 euro)
BM 588/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra trafiksäkerheten på bygdeväg 12287 i Lundo kommun (400 000 euro)
BM 587/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att utvidga fängelset i Åbo (10 000 000 euro)
BM 586/2018 rd
Budgetmotion om minskat anslag för polisväsendets omkostnader (-1 000 000 euro)
BM 585/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för forskning i inomhusluftsproblem och relaterade sjukdomar (10 000 000 euro)
BM 584/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en extra höjning av garantipensionen (40 000 000 euro)
BM 583/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att höja nivån på folkpensionerna (40 000 000 euro)
BM 582/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att återinföra dietersättningen till personer med celiaki (10 000 000 euro)
BM 581/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att betala ut en babypeng på 1 000 euro till familjer som får barn (50 000 000 euro)
BM 580/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för universitetens verksamhet (10 000 000 euro)
BM 579/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att inrätta inneluftspolikliniker vid universitetscentralsjukhusen (15 000 000 euro)
BM 578/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag till kommunerna för att utvidga och utveckla mentalvårdsarbetet (10 000 000 euro)
BM 577/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att inrätta en äldreombudsmannatjänst (1 000 000 euro)
BM 576/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 313 på sträckan Vääksy—Vierumäki (1 840 000 euro)
BM 575/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra vägsäkerheten på sträckan Kurhila–Hillilä–Asikkala kyrkby (750 000 euro)
BM 574/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förlänga Mahtinaisentie i Salo (22 000 000 euro)
BM 573/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att bredda Perniöntie i korsningen Sauruntie (50 000 euro)
BM 572/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra stickspåret vid Savolaxbanan på sträckan Pellos—Mäntyharju för att trygga och utveckla verksamheten vid Europas största plywoodfabrik (15 000 000 euro)
BM 571/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att försnabba spårvägstrafiken på Savolaxbanan på rutten Kouvola—S:t Michel—Pieksämäki—Kuopio—Idensalmi (10 000 000 euro)
BM 570/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att planera Östbanan mellan Kouvola och Borgå och för att inleda projektet (5 000 000 euro)
BM 569/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra säkerheten och försnabba trafiken på vägsträckan Hurus—Hietanen söder om S:t Michel (riksväg 5) i överensstämmelse med den gällande vägplanen (5 000 000 euro)
BM 568/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att bygga om riksväg 23 i Södra Savolax vid Pieksämäki (12 000 000 euro)

 Budgetmotioner

 Budgetmotion, BM

En budgetmotion innehåller ett förslag till ett anslag som motionsställaren vill ta in i eller bort från statsbudgeten eller till något annat beslut som berör budgeten. Budgetmotioner väcks och behandlas i sambad med respektive budgetpropositioner.