Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen

Syftet med det arktiska samarbetet är att förbättra levnadsförhållandena och villkoren för ursprungsbefolkningen och andra som är bosatta i området. Den första arktiska parlamentarikerkonferensen arrangerades 1993. Samarbetet mellan regeringarna inleddes i och med att Arktiska rådet bildades 1996. Parlamentarikerna har en viktig roll när det gäller att kontrollera det mellanstatliga samarbetet och lägga fram nya initiativ.

Den arktiska parlamentarikerkonferensen samlar parlamentariker från åtta nationella parlament (de nordiska länderna, Kanada, Ryssland och USA) samt Europaparlamentet. De viktigaste organisationerna för ursprungsfolken är ständiga deltagare. De består av det aleutiska folkets internationella organisation, athabaskernas organisation, gwich'in-folkets organisation, inuiternas organisation, Samerådet och Rysslands organisation för ursprungsbefolkningar i norr RAIPON. Möjlighet att delta i verksamheten har även parlamenten i de länder som har observatörsstatus i Arktiska rådet (dvs. Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kina, Nederländerna, Polen, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sydkorea och Tyskland) och andra parlamentariska organisationer verksamma i området.

Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen tillsätts av riksdagens talmanskonferens. Delegationen har sex medlemmar, för vilka inga ersättare utses. Finlands delegation har sitt sekretariat i riksdagens internationella avdelning.

Permanenta kommittén leder arbetet mellan konferenserna

Konferensen ordnas vartannat år. Mellan konferenserna leds arbetet av den permanenta kommittén med tio medlemmar. Finlands representant (och dennes ersättare) i kommittén utses av delegationen inom sig. Kommitténs viktigaste uppgift är att bereda och följa upp de frågor som behandlas på konferenserna. Den bidrar också till att främja det arktiska samarbetet på nationell och internationell nivå. 

Finlands representant i kommittén är delegationens ordförande Mikko Kärnä. ​