Finlands delegation i Natos parlamentariska församling

Natos parlamentariska församling (Nato Parliamentary Assembly) har ingen formell anknytning till Nato, men organisationerna har ett intensivt samarbete. Medlemmarna i den parlamentariska församlingen består av Natoländerna. Utöver dem har församlingen också associerade medlemmar, och en del länder har så kallad observatörsstatus. Församlingen möts till sessioner två gånger om året. Den har fem utskott som också sammanträder mellan sessionerna.

En delegation från riksdagen har sedan 1995 deltagit i Natos parlamentariska församlings möten. Som medlem i Natos Partnerskap för fred är Finland en av de elva​ associerade medlemmarna i församlingen tillsammans med bland andra Sverige, Österrike och Schweiz. De associerade medlemmarna får bland annat yttra sig, men de har ingen rösträtt eller skyldighet att bidra ekonomiskt.

Den finländska delegationen består av fyra ledamöter. Inga ersättare utses för dem.​