Finlands delegation i parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Samarbetet mellan EU och länderna vid södra Medelhavet har sedan 1995 byggt på den så kallade Barcelonaprocessen, som syftar till ökad dialog och utbyggt samarbete. På initiativ av Frankrike bildades Medelhavsunionen 2008. Unionen har i dag 43 medlemsländer.

Den parlamentariska församlingen är den parlamentariska dimension av samarbetet mellan regeringarna. Församlingen ska generera parlamentariska impulser för samarbetet EU-Medelhavsområdet, lämna yttranden om Medelshavspartnerskapet och genomförandet av partnerskapsavtalen samt ge politiska rekommendationer och resolutioner till ministerkonferensen för Europa-Medelhavsområdet.

Finlands delegation i församlingen utgörs av tre ordinarie medlemmar och tre ersättare.