​Statsbudgeten för 2020

Regeringens propositionen om statsbudgeten för 2020 lämnades till riksdagen måndagen den 7 oktober 2019. Riksdagsbehandlingen av budgeten inleddes med remissdebatt tisdagen den 8 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen skedde i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen togs budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.

I regeringens budgetproposition beräknas inkomsterna uppgå till 55,6 miljarder euro, varav skatteinkomsterna utgör 47 miljarder euro. Anslagen till 57,6 miljarder euro, vilket är cirka 2,1 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Budgetproposition uppvisar ett underskott på 2,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 109 miljarder euro år 2020.

​Remissdebatt oktober 2019

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes tisdagen den 8 oktober då finansminister Mika Lintilä  (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2020. Remissdebatten pågick hela veckan och avslutades fredagen den 10 oktober. Efter remissdebatten remitterades ärendet till  finansutskottet för vidare behandling.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen skedde i finansutskottet. När utskottsbehandlingen var slutförd togs ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen låg då finansutskottets betänkande.

​Budgetmotioner

Inlämningstiden för budgetmotioner gick ut fredagen den 18 oktober. Riksdagsledamöterna i år in sammanlagt cirka 392 budgetmotioner.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Riksdagsledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Budgetmotionerna behandlas i samband med behandlingen av budgetpropositionen.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2019: 392
2018: 630
2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

Responsdebatt vecka 51

Riksdagen inledde  responsdebatten om statsbudgeten för 2020 tisdag den 17 december. Budgetbehandlingen avslutades efter omröstningar i höstsessionens sista plenum fredagen den 20 december. Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande (FiUB 20/2019).

Budgetens slutsumma är cirka 57,7 miljarder euro. Nästa års budget uppvisar ett underskott på 2,2 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 110 miljarder euro i slutet av 2020, vilket är cirka 44 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.