​Statsbudgeten för 2021

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 lämnades till riksdagen måndagen den 5 oktober 2020. Riksdagsbehandlingen av budgeten inleddes med remissdebatt onsdagen den 7 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.​

Remissdebatt oktober 2020

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes onsdagen den 7 oktober då finansminister Matti Vanhanen (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2021. Remissdebatten avslutades onsdagen den 14 oktober. Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling. 

I regeringens budgetproposition för 2021 beräknas inkomsterna uppgå till 53,4 miljarder euro. Anslagen föreslås uppgå till 64,2 miljarder euro.  Budgetproposition uppvisar ett underskott på 10,8 miljarder euro. 

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen låg då finansutskottets betänkande.​ Preliminärt väntas betänkandet bli klart senast den 14 december. 

​Budgetmotioner

Inlämningstiden för budgetmotioner gick ut fredagen den 16 oktober. Riksdagsledamöterna lämnade i år in sammanlagt 370 budgetmotioner.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Riksdagsledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Budgetmotionerna behandlas i samband med behandlingen av budgetpropositionen.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2020: 370
2019: 392
2018: 630
2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147​

​Responsdebatt vecka 51 

​​Riksdagen inledde responsdebatten om statsbudgeten för 2021 tisdagen den 15 december. Budgetbehandlingen avslutades efter omröstningar i höstsessionens sista plenum måndagen den 21 december. Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande (FiUB 36/2020).

Budgetens slutsumma uppgår till 65,2 miljarder euro, vilket är 7,5 miljarder euro mer än i ordinarie budgeten för 2020. Budgeten uppvisar ett underskott på 11,7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas vara cirka 138 miljarder euro vid utgången av 2021, vilket är cirka 57 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.​