biblioteket

Riksdagsbiblioteket

Bibliotekets tjänster under coronarestriktionerna

Bibliotekets lokala tjänster är tills vidare stängda för användare utanför riksdagen. Informationstjänsten, fjärrlåneservicen och arkivet betjänar mån–fre kl. 9─15. Vi erbjuder utbildning (på finska) och informationspaket på webben. Söktjänsten Selma och tjänsterna på sociala medier är tillgängliga som vanligt.


Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 4.10.2021


Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket söker en arkivamanuens i tjänsteförhållande för viss tid (ID–nummer 21–45–2021)​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 4.10.2021 https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagsbiblioteket-oppnar-med-begransad-service-04102021.aspxRiksdagsbiblioteket öppnar med begränsad service 4.10.2021 08-09-2021 06:15:00
Ny video Unga deltar och påverkar https://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ny-video-unga-deltar-och-paverkar.aspxNy video Unga deltar och påverkar 16-04-2021 05:30:00
Riksdagsbibliotekets årsberättelse för 2020 har publiceratshttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagsbibliotekets-arsberattelse-for-2020-har-publicerats.aspxRiksdagsbibliotekets årsberättelse för 2020 har publicerats07-04-2021 06:35:00
Namnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historiahttps://www.parliament.fi/SV/tiedotteet/Sidor/namnjusteringarkivet-for-muntlig-historia.aspxNamnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historia28-12-2020 12:15:00

Mer information om tjänster.

På vår webbplats hittar du information om utlåning samt bibliotekets informationstjänst, utrustning, kurser, läsesal och forskarsal. Här finns också information om arkivets tjänster.

Riksdagens arkivs tjänster

Riksdagens arkiv erbjuder informationstjänst och tillhandahåller bland annat tryckta dokument, mikrofilmer och cd-romskivor.

Mer information om material och ämnesområden

Läs om bibliotekets samlingar och sök information om de nyttiga informationspaket som våra experter har sammanställt om olika ämnesområden.


Mer information om biblioteket.

På vår webbplats kan du läsa om biblioteket, oss som arbetar här och vad vi gör, bibliotekets publikationer och utställningar samt dess historia.