Material och ämnesområden

Riksdagsbiblioteket tjänar som centralbibliotek för riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap samt som riksdagens centralarkiv. Riksdagsbiblioteket betjänar alla som behöver information om dessa områden. Kunderna kan studera bibliotekets samlingar och material både i biblioteket och via dess webbtjänster.

Studera bibliotekets samlin​gar​

Grunden för Riksdagsbibliotekets samlingspolitik är att biblioteket är öppet för alla medborgare. Biblioteket förvärvar publikationer till sina samlingar, köper användningsrätt till webbmaterial och samlar in information om fritt tillgängligt material på nätet. Material finns i både tryckt och elektronisk form.

Mer information om riksdagsmaterial och Riksdagens arkiv.

Biblioteket har material i anknytning till riksdagens arbete. Arkivet innehåller originalversioner och fotografier.

Mer information om finländska juridiska informationskällor.

Riksdagsbiblioteket tjänar som offentligt centralbibliotek för rättsligt material. Biblioteket sammanställer informationspaket om lagprojekt, dvs. material som rör centrala lagstiftningsprojekt.

Mer information om utländsk rätt.

Centrala områden inom Riksdagsbibliotekets utländska juridiska samling är författningsrätt, rättspolitik och komparativ juridik. Studera också de juridiska informationskällorna för olika länder.  

Mer information om samhälle, politik och historia.

Riksdagsbiblioteket förmedlar information om samhället, politisk verksamhet, staternas utveckling samt både aktuella frågor och historia. 

Mer information om Europeiska unionen.

Riksdagsbiblioteket har en omfattande EU-samling. På vår webbplats erbjuder vi information om de viktigaste EU-informationskällorna samt beslut och dokument i anslutning till den ekonomiska krisen inom EU.


Mer information om internationell rätt och internationella organisationer.

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek för internationella organisationer och förmedlar i denna egenskap information om internationell rätt och internationella organisationers verksamhet.