Material och ämnesområden

Riksdagsbiblioteket tjänar som centralbibliotek för riksdagskunskap, juridisk kunskap och samhällskunskap samt som riksdagens centralarkiv. Riksdagsbiblioteket betjänar alla som behöver information om dessa områden. Kunderna kan studera bibliotekets samlingar och material både i biblioteket och via dess webbtjänster.

Studera bibliotekets samlingar

Grunden för Riksdagsbibliotekets samlingspolitik är att biblioteket är öppet för alla medborgare. Biblioteket förvärvar publikationer till sina samlingar, köper användningsrätt till webbmaterial och samlar in information om fritt tillgängligt material på nätet. Material finns i både tryckt och elektronisk form.

Riksdagsmaterial och Riksdagens arkiv

Biblioteket har material i anknytning till riksdagens arbete. Arkivet innehåller originalversioner och fotografier.

   

Finländska juridiska informationskällor

Riksdagsbiblioteket tjänar som offentligt centralbibliotek för rättsligt material. Biblioteket sammanställer informationspaket om lagprojekt, dvs. material som rör centrala lagstiftningsprojekt.

Utländsk rätt

Centrala områden inom Riksdagsbibliotekets utländska juridiska samling är författningsrätt, rättspolitik och komparativ juridik. Studera också de juridiska informationskällorna för olika länder.  

Samhälle, politik och historia

Riksdagsbiblioteket förmedlar information om samhället, politisk verksamhet, staternas utveckling samt både aktuella frågor och historia. 

Europeiska unionen

Riksdagsbiblioteket har en omfattande EU-samling. På vår webbplats erbjuder vi information om de viktigaste EU-informationskällorna samt beslut och dokument i anslutning till den ekonomiska krisen inom EU.


Internationell rätt och internationella organisationer

Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek för internationella organisationer och förmedlar i denna egenskap information om internationell rätt och internationella organisationers verksamhet.