​Riksdagsmaterial och riksdagens arkiv

Riksdagsbiblioteket och riksdagens arkiv erbjuder sina kunder tillgång till tryckt material och originalmaterial om framför allt riksdagsarbetet. Vi erbjuder också rådgivning, utbildning och omfattande söktjänster i anslutning till dessa material och till annat arkivmaterial, såsom fotografier.

Mer information om riksdagsmaterialet.

Information om riksdagsmaterialet

De tryckta riksdagshandlingarna utgör grunden för riksdagsmaterialet i biblioteket och arkivet. Förutom dessa innehåller samlingarna också många andra handlingar samt material och litteratur om samma ämne.

Mer information om originalhandlingarna och de övriga handlingarna i riksdagens arkiv.

Originalhandlingarna och de övriga handlingarna i riksdagens arkiv

I riksdagens arkiv förvaras bland annat de handlingar som uppkommer i riksdagsarbetet och riksdagens förvaltningshandlingar samt bildmaterial.


Mer information om litteratur om riksdagen.

Litteratur om riksdagen

Centrala publikationer om riksdagsledamöter, riksdagen och dess historia finns i Riksdagsbibliotekets samlingsdatabas Selma.

Mer information om riksdagshandlingarna.

Informationspaket om riksdagshandlingarna

Med riksdagshandlingar avses de handlingar, protokoll och register som behandlas i riksdagen och som uppkommer som ett resultat av riksdagsarbetet. Största delen av materialet finns i elektronisk form.   

Mer information om historiska dokument.

Historiska dokument

Utöver riksdagshandlingar har Riksdagsbiblioteket också annat material om riksdagen. Det här informationspaketet är en sammanställning av tal, dokument och källmaterial med anknytning till lantdagens öppnande och avslutande 1809 och 1863–1864.

Mer information om riksdagsledamöternas böcker.

Riksdagsledamöternas litteratur – Arkadia-samlingen

Riksdagsbiblioteket skaffar böcker som riksdagsledamöterna skriver eller redigerar om politik och riksdagsarbetet.