Historiska dokument

Arkisto2 L.jpg

​Historiska dokument

Utöver riksdagshandlingar har Riksdagsbiblioteket också annat material om riksdagen. Det här informationspaketet är en sammanställning av tal, dokument och källmaterial med anknytning till lantdagens öppnande och avslutande 1809 och 1863–1864, som biblioteket ofta får förfrågningar om.

Lantdagen 1809 i Borgå

Dokument kring öppnandet och avslutandet av Borgå lantdag.

Ståndslantdagen, tider och platser

Ståndslantdagen samlades på kallelse av kejsaren.

Lantdagen 1863–1864 i Helsingfors

Dokument kring öppnandet och avslutandet av lantdagen 1863–1864.

Utskotten i ståndslantdagen

Utskotten i ståndslantdagen arbetade i stort sett enligt de bestämmelser som gällde under den svenska tiden.