Ateneum. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland

Ståndslantdagen, tider och platser

Ståndslantdagen samlades på kallelse av kejsaren. Från och med 1863 sammankallades den lagtima lantdagen med 5 till 3 års mellanrum. Den urtima lantdagen sammankallades två gånger av kejsaren. Den urtima lantdagen 1899 fick behandla lagstiftning om värnplikt, och den urtima lantdag som öppnades 1905 hade som viktigaste uppgift att reformera lantdagen som institution.

​Lantdagar 1809–1906

Ståndslantdagen samlades totalt 15 gånger 1809–1906. ​

1809 års lantdag
1863–1864 års lantdag
1867 års lantdag
1872 års lantdag
1877–1878 års lantdag
1882 års lantdag
1885 års lantdag
1888 års lantdag
1891 års lantdag
1894 års lantdag
1897 års lantdag
1899 års urtima lantdag
1900 års lantdag
1904–1905 års lantdag
1905–1906 års urtima lantdag
25.3–19.7.1809 (i Borgå)
15.9.1863–15.4.1864
22.1.–31.5.1867
1.2.–15.6.1872
23.1.1877–24.1.1878
19.1.–6.6.1882
14.1.–23.5.1885
17.1.–31.5.1888
20.1.–28.5.1891
22.1.–2.6.1894
22.1.–1.6.1897
19.1.–30.5.1899
23.1.–6.6.1900
8.12.1904–15.4.1905
20.1.–18.9.1906

Ett utskott med representanter för de fyra ständerna (januariutskottet) sammanträdde i Helsingfors den 20 januari–6 mars 1862.

​Här samlades lantdagarna 1809–1906

År 1809 samlades lantdagen i Borgå, därefter i Helsingfors. Vid alla lantdagar i Helsingfors sammanträdde adelsståndet i Riddarhuset. I Borgå sammanträdde ståndet i rådhuset. De ofrälse ständerna sammanträdde på varierande platser fram till 1891, då de började sammanträda i Ständerhuset. Före lantdagen 1891 sammanträdde de ofrälse ständerna på följande platser:


​År

Prästeståndet

​Borgarståndet

​Bondeståndet

​1809 ​Borgå gymnasium (domkapitlet) ​Borgå rådhus ​Lagman A.F. Orraeus hus (Borgå)
​1863–64 ​Riddarhuset ​Riddarhuset ​Riddarhuset
​1867 ​Riddarhuset ​Riddarhuset  Riddarhuset
​1872 ​​Riddarhuset ​​Riddarhuset ​Mariegatan 13 
​1877–78 ​Riddarhuset ​Festsalen på hotell Seurahuone, Studenthusets festlokal ​Mariegatan 4
​1882 ​Stadsbibliotekets hus (Richardsgatan) Stadsbibliotekets hus (Richardsgatan) Stadsbibliotekets hus (Richardsgatan)
Polytekniska institutet (Sandviken)
​1885 ​Festlokalen i flickskolan Yksityinen suomalainen tyttökoulu (Bulevarden 8) ​Nylands nations festlokal (Kaserngatan 40), Studenthusets festlokal ​Tyska flickskolan (Västra Henriksgatan 2)
​1888 ​Ateneum ​Ateneum ​Ateneum

Januariutskottet sammanträdde 1862 i Riddarhuset.


Text: Riitta Sihvonen, Riksdagsbiblioteket, 1999