Elektroniska riksdagshandlingar

Riksdagshandlingarna läggs ut på riksdagens webbplats på finska och svenska genast när de har kommit till riksdagen eller när riksdagen är klar med dem.

Elektroniska versioner av riksdagshandlingarna hittas på riksdagens webbplats via sökfunktionerna, där det finns många olika sökalternativ och sätt att avgränsa sökningarna. I sökvyn kan du ytterligare filtrera och avgränsa sökresultatet. Du kan också använda avancerad sökning.

Som regel finns elektroniska riksdagshandlingar och plenarprotokoll på finska tillgängliga från och med riksmötet 1980. Regeringspropositioner, betänkanden och utlåtanden från utskotten, berättelser, förordningar och statsrådsbeslut finns att tillgå på webben från och med 1980 och övriga riksdagshandlingar från och med 1991. Riksdagshandlingar på svenska finns tillgängliga från och med 1991. Läs mer om materialet och tillgängligheten på sidan Riksdagsärenden, dokument och omröstningsinformation.

Delarna i den tryckta serien med riksdagshandlingar har retroaktivt digitaliserats från och med enkammarlantdagens tid. I tjänsten Digitoidut valtiopäiväasiakirjat på adressen avoindata.eduskunta.fi/digitoidut/ finns riksdagshandlingarna på finska och svenska från 1907–2000. Serien består av handlingar i anslutning till de ärenden som riksdagen behandlat, plenarprotokoll inklusive anföranden och register. Man kan söka i enskilda riksdagshandlingar eller ladda ner hela volymer av riksdagshandlingar i pdf-format på sin dator.

Via riksdagens öppna data kan man söka, studera och ladda ner material från riksdagens publika webbplats. Där finns riksdagshandlingar från och med 2015. Innehållet i riksdagens öppna data är i maskinläsbar form, vilket betyder att användarna måste ha program för att avläsa och ladda ner data på sin egen dator.