Europeiska unionen 

Europeiska unionen är en ekonomisk och politisk union med 28 europeiska länder som medlemsländer. Medlemskapet är öppet för alla europeiska länder som uppfyller de demokratiska och politiska medlemskapskriterierna. Begreppet Europeiska unionen infördes 1993 i och med Maastrichtfördraget. Bland de områden som regleras av kan nämnas den inre marknaden, euroområdet, den gemensamma jordbrukspolitiken och handelspolitiken.

Riksdagsbibliotekets EU-samling

Riksdagsbiblioteket har en omfattande EU-samling med bl.a. publikationer, arbetsdokument, rättsakter, fördrag och databaser. Biblioteket har varit depåbibliotek för EU-material sedan 1974. Det betyder att vi systematiskt får de viktigaste dokumenten och publikationerna från EU. Samlingen innehåller också äldre material, exempelvis Europeiska gemenskapernas officiella tidning (numera Europeiska unionens officiella tidning) sedan 1958. Informationstjänsten svarar gärna på frågor om EU och ordnar kurser om EU-informationskällor.

Mer information om Europeiska unionen.

I vårt informationspaket om EU  finner du de viktigaste källorna med EU-information, företrädesvis informationskällor på webben, men också information om tryckta källor.

Mer information om finanskrisen i Europa.

Informationspaket om finanskrisen i Europa

På våra finskspråkiga sidor har vi ett informationspaket om finanskrisen i Europa, där vi har samlat viktiga beslut och dokument som gäller den ekonomiska krisen i Europa.

Mer information om Brexit.

Informationspaket om Brexit

Folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU 23.6.2016. Brexit-informationspaketet finns bara på finska.

Mer information om Finlands anslutning till Europeiska unionen.

Finlands anslutning till Europeiska unionen

Den 1 januari 2015 hade det gått 20 år sedan Finland blev medlem i EU. Finlands anslutning till Europeiska unionen -informationspaketet finns bara på finska.