​Riksdagsbibliotekets EU-samling

Riksdagsbiblioteket har en omfattande EU-samling som består av bland annat publikationer, arbetsdokument, författningar, fördrag och databaser. I samlingen finns också äldre material, såsom Europeiska gemenskapernas officiella tidning från och med 1958. Riksdagsbibliotekets informationstjänst svarar på frågor om EU och tillhandahåller utbildning i informationshantering beträffande EU-informationskällor.

Den fysiska EU-samlingen finns på tre olika ställen i bibliotekets lokaler. En del av det äldre materialet finns i slutna magasin, det material som inte lånas ut finns i läsesalen och största delen av det material som lånas ut finns i bibliotekets öppna samling (hyllsignum 31). Du kan söka material i EU-samlingen i Riksdagsbibliotekets samlingsdatabas Selma. Du kan använda bibliotekets ämnesordsregister EKS som hjälp vid informationssökningen. Ämnesord med EU-tema finns i kategori 31. EU-informationen används bland annat av ministeriernas informationstjänst, forskare och studerande.

​Europeiskt dokumentationscentrum

Riksdagsbiblioteket har sedan 1974 haft partiell rätt att fungera som depåbibliotek (depository library) för EU. Riksdagsbiblioteket får systematiskt EU:s viktigaste dokument och publikationer till sin samling. Vi skaffar också annan litteratur med EU-tema av kommersiella aktörer. Riksdagsbiblioteket fick full rätt att fungera som Europeiskt dokumentationscentrum (EDC = European documentary centre) 2018 då biblioteket ingick ett EDC-avtal med Europeiska kommissionen.

På grund av statusen som Europeiskt dokumentationscentrum deltar Riksdagsbiblioteket aktivt i samarbetet med både Finlands EU-nätverk och EU-medlemsstaternas nätverk. De viktigaste verksamhetsformerna är gemensamma utbildningsdagar och förmedling av aktuell information via sändlistan. Biblioteket utarbetar också en årsrapport till Europeiska kommissionen om sin verksamhet i fråga om EU-informationen. I Finland samordnas verksamheten vid Europeiska dokumentationscentrum och andra EU-nätverk av Europeiska kommissionens representation i Finland.

​Riksdagsbibliotekets tjänster

Riksdagsbibliotekets samlingar, tjänster och sakkunskap är tillgängliga för alla. I kundservicen ger vi dig råd och vägledning i användningen av biblioteket och dess samlingar och databaser. Du når kundservicen på numret 09 432 3423 eller per e-post på biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi.

Vi söker information och material ur Riksdagsbibliotekets egna samlingar, webbkällor samt ur inhemska och utländska databaser för vilka biblioteket har skaffat användarbehörigheter. Informationstjänsten är i huvudsak avgiftsfri.

Exempel på material i vår EU-samling:
Material om EU-rätt
Material om den europeiska integrationen
Handböcker om Europeiska unionen

Studera bibliotekets samlingar

 

Text: Tommi Peuhkurinen, mars 2021, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi​