EU-informationskällor efter temaområde

Här finns EU-informationskällor sorterade efter EU:s 25 politikområden. Länkarna går till Europa-servern, kommissionens generaldirektorat, den gällande EU-lagstiftningen, sammanfattningar av lagstiftningen och lagstiftning under utarbetande i Eurlex. Information om det nationella perspektivet på de olika politikområdena finns på våra ministeriers webbplatser.

​Kultur

Europeiska unionen, Kultur i EU
Europeiska kommissionen, Kultur och medier
EUR-Lex, lagstiftning, Kultur
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Kultur
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Kultur
Undervisnings- och kulturministeriet, Kultur

​Livsmedelssäkerhet

Europeiska unionen, Säker mat i EU 
Europeiska kommissionen, Säkra livsmedel
EUR-Lex, lagstiftning, Livsmedelssäkerhet
EUR-Lex, lagstiftning under utarbetande, Livsmedelssäkerhet
EUR-Lex, sammanfattning av lagstiftningen, Säkra livsmedel
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedel