​Rättsjämförande studier och rapporter

Rapporter från Europaparlamentet

Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS – European Parliament Research Service) har publicerat rapporter om hur medlemsstaterna har tillämpat sin krislagstiftning under coronatiden. I rapporterna redogörs det för beredskaps- och krislagstiftningen i varje medlemsland och de åtgärder som länderna har vidtagit utifrån lagstiftningen. Dessutom redogörs det för vilka möjligheter de nationella parlamenten har att övervaka tillämpningen av krislagstiftningen. Rapporterna har direkta länkar till ländernas lagstiftning.

States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States. European Parliament 4.5.2020
– Rapporten behandlar följande länder: Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Tyskland och Ungern. 

States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II. European Parliament 13.5.2020
– Rapporten behandlar följande länder: Bulgarien, Estland, Lettland, Malta, Rumänien, Slovenien och Österrike.

States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States III. European Parliament 17.6.2020
– Rapporten behandlar följande länder: Danmark, Finland, Kroatien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal och Sverige.

States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV. European Parliament 7.7.2020 
– Rapporten behandlar följande länder: Cypern, Grekland, Irland, Litauen, Slovakien och Tjeckien. ​

Övrigt material

Business Information Industry Association (BIIA) – COVID-19: Recent Emergency Legislation and Measures Implemented By Various Nations – Lexology.pro 

I litteraturdelen till infopaketet finns artiklar med analyser av krislagstiftningen i ett flertal länder.


Uppdaterat 29.10.2020

Beredskapslagen under coronatiden | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och Lagen om smittsamma sjukdomar | Litter​atur | Nyheter