Nyheter​

​Februari 2022

Begränsningarna för restauranger slopas i början av mars. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 24.2.2022

Coronapasset utvecklas vidare för den händelse att epidemiläget försämras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 24.2.2022 

Ministerarbetsgrupp föreslår att begränsningarna för förplägnadsrörelserna slopas – hygienkraven ska förbli i kraft. Finansministeriets och statsrådets pressmeddelande 22.2.2022

Rekommendationen om distansarbete upphör i slutet av februari, varefter arbetsplatserna övergår till att kombinera distansarbete och arbete på arbetsplatsen enligt riskbedömningar och epidemiläget. Finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 17.2.2022

Begränsningarna för restauranger lindras – begränsningarna i användningen av coronapass fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.2.2022 

Nationella strategin för testning och spårning av covid-19 har uppdaterats i syfte att skydda särskilt riskgrupperna mot smitta. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.2.2022 

Nya riktlinjer i hanteringen av coronaepidemin - målet är att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.2.2022 

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder beredde genomförandet av de riktlinjer som regeringen drog upp förra veckan. Finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 8.2.2022 

Hälsosäkerhetsåtgärder vid gränsen efter att gränskontrollen vid de inre gränserna har slopats. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 4.2.2022

Restriktionerna luckras upp från och med vändagen – regeringen har förhandlat om hybridstrategin. Catariina Salo, Svenska Yle 2.2.2022 

Regeringen uppdaterar sina coronastrategier – restriktioner avvecklas stegvis med beaktande av epidemiläget. Statsrådets pressmeddelande 2.2.2021

Januari 2022

Begränsningarna av användningen av coronapasset förlängs – lindrigare begränsningar för restaurangerna. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 28.1.2022 

Coronarestriktionerna mildras – restauranger får hålla öppet till klockan 21. Adam Stefánsson Högnäs, HBL 27.1.2022

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår lindrade restriktioner. Statsrådets pressmeddelande 27.1.2022

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari. Inrikesministeriets pressmeddelande 27.1.2022  

Regeringen förlänger restriktionerna men öppnar för närundervisning vid universiteten. Peter Buchert, HBL 18.1.2022

Regeringen förhandlade om uppdatering av coronastrategin, förlängning av restriktionerna och användning av coronapasset. Statsrådets pressmeddelande 18.1.2022

Kulturminister Kurvinen inför tisdagens coronaförhandlingar: "Jag hoppas att teatrar och biografer kan öppna så fort som möjligt". Svenska Yle 18.1.2022

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder drog upp riktlinjer för kompensationen för kostnader till följd av coronarestriktionerna och för beredningen av ytterligare begränsningar som gäller restauranger. Arbets- och näringsministeriets, finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 14.1.2022

Regeringen vill säkra vårdkapaciteten – det här betyder det om beredskapslagen tas i bruk. Catariina Salo, Svenska Yle 13.1.2022

Medier: Regeringen bereder sig på att utlysa undantagsförhållanden och aktivera beredskapslagen. Harald Grönstrand, HBL 13.1.2022

Inreserestriktionerna förblir i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari. Inrikesministeriets pressmeddelande 13.1.2022

Ändringar i restaurangernas öppettider och användningen av coronapasset. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.1.2022

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår åtgärder för att förhindra att epidemiläget förvärras. Arbets- och näringsministeriets, finansministeriets, inrikesministeriets, justitieministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 7.1.2022

De temporära begränsningarna av användningen av coronapasset träder i kraft i landskapet Åland. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.1.2022

Begränsningar för förplägnadsrörelser tas i bruk på Åland på grund av samhällsspridning. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.1.2022

December 2021

Ministerarbetsgrupp ska samordna coronaåtgärder. Statsrådets pressmeddelande 30.12.2021

Arbetsgivare inom social- och hälsovården är skyldiga att säkerställa att tjänsterna är coronasäkra. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.12.2021

Flera områden omfattas av begränsningarna för restauranger i områden med samhällsspridning. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.12.2021

Tillfälliga begränsningar i användningen av coronapasset träder i kraft i Östra Savolax och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.12.2021

Tillfälliga undantag i användningen av coronapass. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 28.12.2021

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och Schengenländerna från och med den 28.12. – samma restriktioner gäller nu för alla som anländer till Finland. Inrikesministeriets pressmeddelande 28.12.2021 

Statsminister Sanna Marin: Man kan inte utesluta att restriktionerna förlängs – beredskapslagen tas i bruk bara om inget annat hjälper. Lars Gustafsson, Svenska Yle 22.12.2021 

Nödbromsmekanism tas i bruk för att bromsa upp spridningen av covid-19-epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 22.12.2021 

Begränsningar av alkoholservering och öppettider hos förplägnadsrörelser – användningen av coronapass begränsas. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 22.12.2021 

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 22.12.2021 

Regeringen drog upp riktlinjer för nya coronarestriktioner – vaccinationer är fortfarande av avgörande betydelse för hanteringen av epidemin. Inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 21.12.2021 

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022. Riksdagens pressmeddelande 21.12.2021

Vaccinationsskydd hos vårdpersonalen och befrielse från mervärdesskatt för coronavirustest i första behandling.​ Riksdagens pressmeddelande 21.12.2021​ ​

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utvidgad tillämpning av coronapasset.​ Social- och hälsovårdsministeriet 17.12.2021

Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i hela landskapet Lappland och i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 16.12.2021

Från och med den 21 december ska det krävas ett negativt coronatest av resenärer som kommer från tredjeländer och som fått en full vaccinationsserie. Gränsbevakningsväsendets och Inrikesministeriets pressmeddelande 15.12.2021

Social- och hälsovårdsutskottet förordar förlängning av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens pressmeddelande 14.12.2021

Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades som en följd av det förändrade epidemiläget. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.12.2021

Rapport: Det finns luckor i beredskapslagen. Sylvia Bjon, HBL, 9.12.2021

Remissdebatt om fullt vaccinationsskydd hos social- och hälsovårdspersonalen. Riksdagens pressmeddelande 9.12.2021

Förra veckan konstaterades cirka 9 400 nya coronafall, belastningen på intensivvården har fördubblats jämfört med slutet av oktober. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 9.12.2021

Regeringens förslag: Vårdpersonal måste vara vaccinerad mot covid-19. Iiris Mattsson, Svenska Yle 8.12.2021

Nu ska Finlands beredskapslag reformeras – totalt. HBL, 8.12.2021

Revideringen av beredskapslagen inleds. Justitieministeriets pressmeddelande 8.12.2021

Regeringens proposition: Fullt vaccinationsskydd hos social- och hälsovårdspersonal för att skydda patienterna och kunderna. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 8.12.2021

Åland tar i bruk begränsningarna för områden med samhällsspridning. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 3.12.2021

Finländska politiker skjuter ner EU-förslag om vaccinationstvång. Peter Buchert, HBL, 2.12.2021

Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i flera områden. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 2.12.2021

Enligt regeringens rekommendation ska distansarbete fortsätta i områden med samhällsspridning tills vidare. Finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 2.12.2021

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar nya åtgärder för områdena på grund av att epidemiläget försämrats. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 1.12.2021

November 2021

Remissdebatt om förlängning av de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens pressmeddelande 30.11.2021

Regeringen behandlade coronaläget och drog upp riktlinjer för nya åtgärder. Statsrådets pressmeddelande 30.11.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 26.11.2021 

Inreserestriktionerna fortsätter till den 19 december. Inrikesministeriets pressmeddelande 25.11.2021 

Ministrarna med ansvar för social- och hälsovård föreslår striktare begränsningar för förplägnadsrörelserna. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 25.11.2021 

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 25.11.2021

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 25.11.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna förlängs till årets slut. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 15.11.2021

Begäran om utlåtande om temporära bestämmelser om covid-19 i lagen om smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 12.11.2021

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionerna om det fullständiga genomförandet av hybridstrategins handlingsplan. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 12.11.2021

Av befolkningen över 12 år har nu 80 procent fått båda vaccindoserna - antalet nya coronavirusfall ökar tydligt. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.11.2021

Regeringen behandlade coronasituationen och drog upp riktlinjer för nödvändiga åtgärder. Statsrådets pressmeddelande 10.11.2021

Inreserestriktionerna fortsätter till den 28 november. Inrikesmisteriets pressmeddelande 4.11.2021 

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras – i Kymmenedalen införs begränsningar för restauranger. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 4.11.2021

Oktober 2021

THL:s förslag om att utvidga användningen av coronapasset kräver juridisk bedömning. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.10.2021 

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna förlängs fram till den 15 november. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 28.10.2021

Av befolkningen över 12 år har nu 78 procent fått båda vaccindoserna - epidemiläget är i stort sätt oförändrat. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 28.10.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras – begränsningar för förplägnadsrörelser införs i Södra Österbotten och hela Nyland. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 21.10.2021

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs. Arbets- och näringsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 15.10.2021

Inreserestriktionerna ändras från och med den 18 oktober. Inrikesministeriets pressmeddelande 15.10.2021

Riksdagen godkände ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelserna. Riksdagen pressmeddelande 15.10.2021

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelserna – begränsningar för restauranger i Mellersta Österbotten. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 14.10.2021

Lagförslaget till coronapass godkänt i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 12.10.2021 

Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens. Riksdagens pressmeddelande 12.10.2021

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår en åldersgräns på 16 år för coronapasset. Riksdagens pressmeddelande 12.10.2021

Definitionen av närkontakt stryks i lagen om smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 7.10.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 7.10.2021

Antalet coronafall och patienter som vårdas på sjukhus har ökat - största delen inte vaccinerade. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 7.10.2021

September 2021

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna som gäller accelerations- och samhällsspridningsfasen lindras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.9.2021

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör i mitten av oktober – arbetsplatserna kan börja förbereda sig på att kombinera distansarbete och distribuerat arbete. Finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 24.9.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 23.9.2021

Förslaget till coronapass i remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 22.9.2021

Noggrann definition av närkontakt stryks i lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens pressmeddelande 22.9.2021

Koronapassia koskeva lähetekeskustelu täysistunnossa keskiviikkona 22. syyskuuta. Eduskunnan tiedote 21.9.2021

Regeringen föreslår att giltighetstiden för inresebestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar ska förlängas för att garantera hälsosäkerheten. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 21.9.2021

Regeringens proposition med förslag till coronapass överlämnades till riksdagen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 21.9.2021

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 17.9.2021

Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas. Riksdagens pressmeddelande 16.9.2021

Nya lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 16.9.2021

Coronavirusfallen minskar långsamt – belastningen inom den specialiserade sjukvården oförändrad. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 16.9.2021

Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades – testning och spårning ska bättre än tidigare riktas till vissa situationer. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 14.9.2021

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 14.9.2021

Regeringens proposition med förslag till coronapass överlämnas till riksdagen i mitten av september. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 9.9.2021

Målet för handlingsplanen för hanteringen av coronakrisen är ett öppet samhälle. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 9.9.2021

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna slopas i Mellersta Finland. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 9.9.2021

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 7.9.2021

Samsyn kring den uppdaterade hybridstrategin – också munskydden ska avskaffas. Sofie Fogde, Hufvudstadsbladet 6.9.2021

Regeringen godkände den uppdaterade hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 6.9.2021

Regeringen föreslår att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter ska slopas. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.9.2021 

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna i Satakunta och Rovaniemi lindras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.9.2021

Statsrådet meddelar om nya begränsningar för förplägnadsrörelser i olika områden. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 2.9.2021 ​​​

Augusti 2021

Begränsningarna som gäller förplägnadsrörelser – Österbotten övergår till samhällsspridningsfasen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 26.8.2021

Färre nya coronavirusfall. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 26.8.2021

En expertgrupp ska analysera den insamlade informationen om den långvariga formen av coronasjukdomen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 25.8.2021

Nya begränsningar för förplägnadsrörelser i flera landskap. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 19.8.2021

Inreserestriktionerna som gäller de yttre gränserna fortsätter fram till den 19 september. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 19.8.2021

Antalet coronafall fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avtagit. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 19.8.2021

Beredningen av coronapasset framskrider – arbetsgruppen som bereder lagstiftningen har tillsatts. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 18.8.2021

Statsrådet fattade beslut om ändringar i områdenas begränsningar för förplägnadsrörelser – Satakunta i samhällsspridningsfasen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 13.8.2021

Statsrådet har fattat beslut om ändringar i områdenas begränsningar för förplägnadsrörelser. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 12.8.2021

Coronafallen ökar fortfarande – nästan 9900 karantänbeslut. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 12.8.2021

Regeringen beslutade att fortsätta beredningen för att införa coronapass. Statsrådets pressmeddelande 5.8.2021

Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser i vissa områden – tre landskap och huvudstadsregionen övergår till samhällsspridningsfasen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.8.2021

Under en enda vecka ökade coronafallen med nästan 60 procent. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 5.8.2021

Juli 2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelser ändras i flera landskap. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.7.2021

Coronafallen ökade under hela juli nästan överallt i Finland. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.7.2021

Begränsningar i förplägnadsrörelsernas öppettider i flera landskap. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 22.7.2021

Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli. Inrikesministeriets pressmeddelande 8.7.2021

Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli – det sker också ändringar i den yttre gränskontrollen. Inrikesministeriets pressmeddelande 8.7.2021

Pääkirjoitus: Koronakriisin johtamisessa paljastui ongelmia – niistä on syytä oppia. Kreeta Karvala, Iltalehti 4.7.2021

​Juni 2021

En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap. Olycksutredningscentralens meddelande 30.6.2021

Begränsningarna av förplägnadsrörelser ändras inte. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.6.2021

Remissdebatt om propositionen för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet. Riksdagens pressmeddelande 21.6.2021

Lagförslag till riksdagen – syftet att förhindra att covid-19 sprids från utlandet. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 18.6.2021

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lättas upp i Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Mellersta Österbotten. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 17.6.2021

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni. Inrikesministeriets pressmeddelande 17.6.2021

Begränsningarna av restaurangernas verksamhet lindras i Nyland – lättnaderna träder i kraft den 11 juni kl. 18. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.6.2021

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras i Birkaland och Kymmenedalen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.6.2021

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 8.6.2021

Inreserestriktionerna fortsätter till den 27 juni. Inrikesministeriets pressmeddelande 3.6.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och landskapen Södra Karelen och Egentliga Finland lättas upp den 4 juni. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 3.6.2021

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till årets slut. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 1.6.2021​​

Maj 2021

Temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter till årets slut. Riksdagens pressmeddelande 28.5.2021 

Handlingsplanen för hanteringen av coronavirusepidemin har uppdaterats. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 27.5.2021

Förlängning av temporära begränsningar i lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 25.5.2021

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin uppdateras – till regeringen för behandling nästa vecka. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 21.5.2021

Inreserestriktionerna fortsätter till den 15 juni Inrikesministeriet pressmeddelande 20.5.2021 

Begränsningarna av förplägnadsrörelser ändras för landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten den 21 maj. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 20.5.2021

Lindringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser i nästan hela landet från och med den 13 maj. Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande 12.5.2021

De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen. Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande 10.5.2021

Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av coronaepidemin. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 6.5.2021

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser i Kymmenedalen och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt fr.o.m. den 7 maj. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 6.5.2021

Förlängning av de temporära begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås. Riksdagens pressmeddelande 4.5.2021

April 2021

Regeringen föreslår en förlängd giltighetstid för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar fram till utgången av året. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.4.2021 

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras i Österbotten och Satakunta. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.4.2021 

Riksdagen fick statsministerns upplysning om regeringens plan för att avveckla coronarestriktionerna. Riksdagens pressmeddelande 28.4.2021

Befogenheter enligt beredskapslagen ska inte längre utövas – undantagsförhållandena upphör den 27 april. Statsrådets pressmeddelande 27.4.2021

Inreserestriktionerna fortsätter till den 25 maj. Inrikesministeriets pressmeddelande 22.4.2021 

Begränsningarna av förplägnadsrörelserna har ändrats för flera områden. Arbets- och näringsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 22.4.2021 

Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna. Arbets- och näringsministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets, undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 21.4.2021

Den nya förordningen om begränsningar av förplägnadsrörelser träder i kraft den 19 april - begränsningarna skärps i de områden där epidemiläget är sämst. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 16.4.2021 

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd. Riksdagen pressmeddelande 15.4.2021 

Restauranger kan med vissa begränsningar vara öppna för kunder i hela landet från och med måndagen den 19 april. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 15.4.2021

En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats – yttranden och kommentarer tas emot. Arbets- och näringsministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 9.4.2021 

Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft. Riksdagens pressmeddelande 9.4.2021 

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 8.4.2021 

Restaurangerna hålls stängda för kunder fram till 18.4 i en stor del av landet - stängningen upphör i Kittilä och Norra Österbotten. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 8.4.2021 

Regeringen diskuterade planen för avveckling av coronarestriktionerna och ska skicka ut den på en öppen remiss för kommentarer. Statsrådets pressmeddelande 7.4.2021

Mars 2021

Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter. Statsrådets pressmeddelande 31.3.2021  

Grundlagsutskottet gav underkänt – regeringen drar tillbaka förslaget om begränsningar i rörelsefriheten. Peter Buchert, HBL 31.3.2021 

Tallenne perustuslakivaliokunnan infosta liikkumisrajoituksia koskevasta lausunnosta. Eduskunnan tiedote 31.3.2021 

Inreserestriktionerna fortsätter till den 30 april. Inrikesministeriets pressmeddelande 31.3.2021

Riksdagens generalsekreterare: Begränsningarna i rörelsefriheten kan tidigast börja gälla om två veckor. Svenska Yle 28.3.2021 

På grund av det allvarliga epidemiläget ska restauranger hållas stängda för kunderna i nästan hela landet fram till den 18 april. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 28.3.2021 

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar gör det möjligt att stänga lokaler av alla storlekar på grund av coronaepidemin. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 28.3.2021 

Remissdebatt om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter. Riksdagens pressmeddelande 26.3.2021

Statsrådets förordning om möjligheten att avvika från vårdgarantin får delvis förbli i kraft. Riksdagens pressmeddelande 26.3.2021

Livlig debatt på riksdagens frågestund om begränsning av rörelsefrihet: "Måste detta göras, kan det övervakas, är det tillräckligt?". Bengt Östling, Svenska Yle 25.3.2021 

Statsminister Marin vädjar till finländarna om att dra ner på onödiga fysiska kontakter - bland annat de ungas festande är ett problem. Markus Ekholm, Svenska Yle 25.3.2021  

Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 25.3.2021 

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter. Statsrådets pressmeddelande 25.3.2021 

Förslaget till regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter offentliggörs. Statsrådets pressmeddelande 24.3.2021  

Regeringen har diskuterat begränsningarna i rörelsefriheten och satt upp riktlinjer beträffande den fortsatta nedstängningen av förplägnadsrörelser. Arbets- och näringsministeriets och statsrådets pressmeddelande 24.3.2021

Regeringen föreslår: Stängningen av restauranger fortsätter till den 18 april. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 23.3.2021 

Begränsningar i rörelsefriheten svår nöt att knäcka för regeringen – diskussionerna om rörelsefriheten fortsätter på tisdag. Redaktören Ingemo Lindroos, Sara Langh, Svenska Yle 22.3.2021 

Riksdagen har godkänt förslaget till obligatorisk hälsokontroll. Riksdagen pressmeddelande 19.3.2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft. Riksdagen pressmeddelande 18.3.2021

Remissdebatt om möjligheten att avvika från vårdgarantin inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Riksdagen pressmeddelande 18.3.2021

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan man tillfälligt avvika från vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 17.3.2021

Remissdebatt om restaurangbegränsningar och stängning av kundutrymmen. Riksdagen pressmeddelande 16.3.2021

Förslaget om obligatorisk hälsokontroll i första behandling. Riksdagen pressmeddelande 16.3.2021

Statsrådets förordningar om ibruktagning av vissa befogenheter enligt beredskapslagen får förbli ikraft. Riksdagens pressmeddelande 11.3.2021

Inreserestriktionerna fortsätter till den 17 april. Inrikesministeriets pressmeddelande 11.3.2021

Ändring i 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar - till exempel alla gruppmotionsutrymmen kan tillfälligt stängas helt. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.3.2021

Regeringen föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar gällande begränsningarna av förplägnadsrörelser efter nedstängningen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.3.2021

Den nya förordningen om begränsningar av förplägnadsrörelser träder i kraft den 13 mars. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 11.3.2021

Åland uteslutet när beredskapslagen får grönt ljus. HBL 10.3.2021

Restaurangerna stänger för kunder den 9 mars i de landskap där epidemiläget är allvarligast. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 8.3.2021 

Ibruktagning av vissa befogenheter enligt beredskapslagen i remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 8.3.2021

Restaurangerna i områden i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen stängs för tre veckor. Riksdagens pressmeddelande 8.3.2021

Befogenheter som är nödvändiga för att hantera coronavirusläget tas i bruk genom förordningar om ibruktagning av beredskapslagen. Statsrådets pressmeddelande 5.3.2021

Regeringen har möte i Ständerhuset – grundlagsutskottet godkände propositionen om att stänga restaurangerna. Mikael Piippo, HBL 3.3.2021

Regeringen diskuterade ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen. Statsrådets pressmeddelande 3.3.2021

Riksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 2.3.2021

Regeringens proposition: Restaurangerna stängs temporärt för kunder, men mat får beställas och avhämtas. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 1.3.2021

Regeringen förhandlade om beredskapslagen – fyra paragrafer förbereds. Sara Sundman, Svenska Yle 3.3.2021

Undantagsförhållanden råder i Finland. Statsrådets pressmeddelande 1.3.2021​​

​Februari 2021

Beslut enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar för HNS-området - säkert avstånd ska garanteras i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten. STT info 26.2.2021

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna förlängs till den 30 juni 2021. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 26.2.2021 

Hur ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets principbeslut (25.2.) påverkar begränsningar och hobbyer. Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 26.2.2021 

Nu övergår man till följande åtgärdsnivå i bekämpningen av coronaviruset – tilläggsåtgärder införs i flera regioner. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 25.2.2021

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden. Statsrådets pressmeddelande 25.2.2021

Statsminister Sanna Marin: Undantagsförhållanden konstateras, nedstängning i tre veckor, restauranger stängs som i våras - vi sände presskonferensen om coronaplanerna. Bengt Östling, Peik Österholm, Svenska Yle 25.2.2021

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs – regionala myndigheter får fler metoder för att stävja coronavirussituationen. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 19.2.2021

Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 19.2.2021

Regeringen diskuterade beredningen av ett vaccinationsintyg och ändringarna i handlingsplanen för hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 16.2.2021

Regeringen diskuterade uppdateringen av covid-19-testningsstrategin. Statsrådets pressmeddelande 10.2.2021

Myndigheternas utvidgade befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 10.2.2021

De temporära begränsningarna för restauranger föreslås fortsätta till utgången av juni. Riksdagens pressmeddelande 9.2.2021

Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens om lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens pressmeddelande 4.2.2021 

Den temporära paragrafen om begränsningarna för förplägnadsrörelser i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla till utgången av juni 2021. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 4.2.2021

​Januari 2021

Handlingsplanen kompletteras – nya åtgärder för att bekämpa coronavirusepidemin. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 26.1.2021

Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 25.1.2021

Inreserestriktionerna skärps den 27 januari. Gränsbevakningsväsendets och Inrikesministeriets pressmeddelande 22.1.2021

Regeringen beslutade om skärpningar i villkoren för gränstrafiken. Inrikesministeriets och statsrådets pressmeddelande 22.1.2021

Erfarenheterna av statsrådets COVID-19-krisledning har kartlagts i en utredning. Statsrådets kommunikationsavdelning 22.1.2021

Utredning: Finlands coronaåtgärder är lyckade men kunde ha satsat mera på de sociala och ekonomiska aspekterna. Milli Hellström, Svenska Yle 21.1.2021

Grundlagsutskottet kräver ändringar i förslaget till smittskyddslag, företag som drabbas måste kompenseras. Anders AG Karlsson, Svenska Yle 21.1.2021

Webbupptagning från grundlagsutskottets presskonferens om ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagens pressmeddelande 21.1.2021

Kulturutskottets utlåtande om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar har färdigställts. Riksdagens pressmeddelande 21.1.2021

Corona avslöjade behov av att utveckla Finlands beslutsfattande. Jukka Vahti, Sitra nyheter 14.1.2021

Varje butiksbesökare ska ha tio kvadratmeter att röra sig på – Sverige inför nya restriktioner efter att pandemilagen godkändes i dag. Marianne Sundholm, Svenska Yle 8.1.2021

December 2020

Coronablinkern blir interoperabel med andra mobilappar i EU- och EES-länderna. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 30.12.2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handlingsplanen för bekämpningen av coronaviruset. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 22.12.2020

Inte läge för beredskapslag – statsministern avfärdar vårdchefernas krav. Peter Buchert, HBL 16.12.2020 

Statsminister Marin: Beredskapslagen inte aktuell nu – HUS måste som arbetsgivare själv se till att det finns personal. Sara Langh, Dan Helenius, Svenska Yle 16.12.2020

Begränsningarna för förplägnadsrörelser fortsätter till 28.2.2021 – begränsningar även i Lappland. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.12.2020

Statsrådet fattade ett principbeslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 10.12.2020

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – fler metoder för att bromsa coronavirusets spridning. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 10.12.2020

Regeringen diskuterade scenarier över epidemins sociala och ekonomiska konsekvenser. Arbets- och näringsministeriets, finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 10.12.2020

Regeringens lagförslag – vill kunna stänga butiker. Hanna Eriksson, Svenska Dagbladet 9.12.2020

Regeringen godkände en covid-19-vaccinationsstrategi och fick en redogörelse för upphandlingen av vaccin. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 2.12.2020

Coronaepidemin förvärras – textmeddelande som stöd för regionala anvisningar. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 1.12.2020

Oktober 2020

Flexibilitet i fråga om begränsningar för förplägnadsrörelser beroende på epidemiläget i området och restaurangens huvudsakliga verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.10.2020

Förplägnadsrörelsernas allmänna skyldigheter under epidemin gäller till slutet av februari 2021. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.10.2020

Statsrådet fattade ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset. Finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 23.10.2020

Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas. Kommunikationsministeriets pressmeddelande 22.10.2020

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott benar ut restaurangrestriktioner – informerar om nytt förslag i dag. HBL 20.10.2020

Regeringen fastställde riksomfattande och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaepidemin. Finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 15.10.2020

Oppositionen träffade regeringen för diskussioner om revidering av lagen om smittsamma sjukdomar – Marin: ''En komplicerad helhet''. Josefin Flemmich, Svenska Yle 14.10.2020

Striktare begränsningar för förplägnadsrörelser träder i kraft inom sex områden. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 9.10.2020

September 2020

Regeringen gav riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelser. Arbets- och näringsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 29.9.2020

Koronakevät paljasti oikeusvaltion kehittämisen paikkoja. Katja Alaja, Lakimiesuutiset 22.9.2020

Regeringen fattade ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Arbets- och näringsministeriets, inrikesministeriets, kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets samt statsrådets pressmeddelande 11.9.2020

Regeringen överlade om en handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 3.9.2020

En oberoende utredning ska undersöka åtgärder till följd av coronapandemin. Justitieministeriets pressmeddelande 3.9.2020

Augusti 2020

Regeringen skärpte på nytt reserestriktionerna vid de inre och yttre gränserna. Inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och utrikesministeriets pressmeddelande 19.8.2020

Regeringen fattade principbeslut om rekommendationer om munskydd och distansarbete. Statsrådets pressmeddelande 13.8.2020

Regeringen återinför inreserestriktioner i fråga om tre länder. Inrikesministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och utrikesministeriets pressmeddelande 6.8.2020

Juli 2020

Ändrade coronarestriktioner från och med den 1 augusti. Statsrådets pressmeddelande 31.7.2020

Regeringen beslöt om fortsatta begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna. Inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 23.7.2020

Ministerier inrättade en samarbetsgrupp för att samordna bekämpningen av coronaepidemin vid gränsövergångsställena. Social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets pressmeddelande 13.7.2020

Regeringen drog upp riktlinjer för gränskontroll vid de inre gränserna och reserestriktioner. Inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, statsrådets och utrikesministeriets meddelande 8.7.2020

Juni 2020

Regeringen fattade beslut om gränsfrågor, distansarbete och rekommendationerna för personer över 70 år. Statsrådets meddelande 23.6.2020

En del av begränsningarna för restauranger och caféer upphör den 13 juli - vissa fortsätter till den 31 augusti. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 18.6.2020

Regeringen enades om lindringar av begränsningarna i fråga om sammankomster, förplägnadsrörelsers verksamhet och besöksrutiner. Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 17.6.2020

Finland återgår till normalläge – beredskapslagen inte längre i kraft från och med tisdag. Linda Söderlund, Svenska Yle, 15.6.2020

Beredskapslagen in memoriam – för tillfället. Susanna Ginman, Hufvudstadsbladet 15.6.2020

Koronaviruksen takia asetetut poikkeusolot päättyvät, mutta kaikki rajoitukset eivät – Näin päätös vaikuttaa Suomeen. Mimmi Pitkänen, Minna Nalbantoglu, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 15.6.2020

Valmiuslaki poistettiin, mutta mitä tapahtuu ravintolarajoituksille? Oikeusoppineet: Rajoituksille on erittäin heikot oikeudelliset perusteet. Hannele Muilu, Yle uutiset 15.6.2020

Befogenheter enligt beredskapslagen ska inte längre utövas – undantagsförhållandena upphör tisdagen den 16 juni. Statsrådets pressmeddelande 15.6.2020

Hallitus voi jo tänään päättää lopettaa poikkeus­olot – oikeusministeri Henriksson: ”Valmius­lakia ei voi pitää taskussa varmuuden vuoksi”. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 14.6.2020

Regeringen preciserade sina riktlinjer i fråga om antalet personer vid offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli. Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 11.6.2020

Begränsningarna i närturismen avvecklas delvis, vid de yttre gränserna kvarstår begränsningarna. Inrikesministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Utrikesministeriets pressmeddelande 11.6.2020

Hallitus ratkaisee ensi viikon maanantaina, lopetetaanko koronaviruksen takia asetetut poikkeusolot. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 9.6.2020

Regeringen behandlade utvecklingen av den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden i beredskap inför en eventuell andra våg av epidemin. Statsrådets pressmeddelande 9.6.2020

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson IS:n erikois­haastattelussa: Valmiuslaista luopumisen aika käsillä – hallituksen keskusteltava asiasta jo ensi viikolla. Hanna Vesala, Ilta-Sanomat 7.6.2020

Oikeuskansleri: Hallituksen päätöksentekotavan takia suositukset ja määräykset menivät koronaepidemian alussa sekaisin. STT, Yle uutiset 6.6.2020

Maj 2020

Ändringar i restriktionerna på grund av coronavirusepidemin från och med den 1 juni. Arbets- och näringsministeriets, Inrikesministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 31.5.2020

Regeringens riktlinje: Resor i hemlandet möjliga bara hälso- och säkerhetsanvisningarna beaktas. Arbets- och näringsministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets och Statsrådets pressmeddelande 29.5.2020

Restaurangerna öppnas den 1 juni – syftet med begränsningarna är att förhindra spridning av coronavirussmitta. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.5.2020

Restauranger och kaféer får öppna för kunder med vissa begränsningar. Riksdagens pressmeddelande 29.5.2020

Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling. Riksdagens pressmeddelande 26.5.2020

Social- och hälsovårdsutskottet förordar lagförslaget om att öppna restaurangerna med vissa ändringar. Riksdagens pressmeddelande 26.5.2020

Ravintolat alkavat aueta ensi viikolla, mutta uusien rajoitusten säätämiselle tulee kiire: hallitus yritti säätää poikkeus­olojen nojalla, mutta perustuslaki­valiokunta esti. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 25.5.2020

Puhemies Vanhanen MTV:lle: Valmiuslain käyttöönottoon vaadittava enemmistö nousemassa – "Kaksi kolmasosaa voisi olla sopiva taso". MTV-uutiset 23.5.2020

Entinen HUS-pomo ihmettelee: Miksi pidämme voimassa tätä valmiuslain pykälää? ”Asia pitää hoitaa muulla lailla”. Uusi Suomi 23.5.2020

Moni iäkäs uskoi, että koronaviruksen takia kotoa ei saa poistua – ”Viestiä on nyt korjattu”, sanoo oikeusministeri Henriksson. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 23.5.2020

Remissdebatt om temporär lagändring gällande restaurangernas öppettider. Riksdagens pressmeddelande 13.5.2020

Ravintolat avattaisiin 1.6. ja niiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettäisiin tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.5.2020

Remissdebatt om temporär lagändring gällande restaurangernas öppettider. Riksdagens pressmeddelande 13.5.2020

Remissdebatt om förlängning av förordningar som utfärdats med stöd av beredskapslagen. Riksdagens pressmeddelande 13.5.2020

Kommunen kan tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande vård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 12.5.2020

Arbetsgivarens möjlighet att temporärt avvika från bestämmelserna om arbetstids-, semester- och uppsägningstidsarrangemang fortsätts inom hälso- och sjukvården och socialväsendet. Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 12.5.2020

Ruotsista puuttuvat valmiuslait ja Suomessa ministerit ovat ”pikkuitsevaltiaita” – koronatoimien erot juontavat juurensa perustuslakeihin asti. Petja Pelli, Helsingin Sanomat 11.5.2020

Riksdagen godkände fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen. Riksdagens pressmeddelande 7.5.2020

Förordningarna om fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen i remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 6.5.2020

Statsrådets principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Social- och hälsovårdsministeriets och Statsrådets pressmeddelande 6.5.2020

Näiden rajoitusten purkamisesta ja jatkamisesta hallitus päätti – katso koko lista tästä. Matti Konttinen, Yle uutiset 4.5.2020

Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna. Statsrådets pressmeddelande 4.5.2020

April 2020

Statsrådet fastställde genom ett principbeslut riktlinjerna för avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från i går. Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 30.4.2020 

Näin hallitus päätti kouluista: Koulut alkavat porrastetusti 14.5. alkaen – katso vastaukset keskeisiin kysymyksiin. Jari Strömberg, Yle uutiset 29.4.2020

Regeringen fattade beslut om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 29.4.2020

Riksdagen fick statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen. Riksdagens pressmeddelande 29.4.2020

Hallitus neuvottelee tällä viikolla koronarajoitusten höllentämisestä – HS kokosi listan toimista, joiden jatkosta linjataan. Teemu Muhonen, Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 28.4.2020

Pääministeri Marin: Suomi siirtyy koronan torjunnassa hybridistrategiaan – "testaa, jäljitä, eristä ja hoida". Yle uutiset 24.4.2020

Liki kaikki koronarajoitukset on tehty muulla kuin valmiuslailla – missä vaiheessa siitä voidaan luopua? Mika Lehto, Ilta-Sanomat 23.4.2020

Regeringen uppdaterade Finlands coronavirusstrategi, begränsningsåtgärder kan avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt. Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 22.4.2020

Vieläkö poikkeusoloja jatketaan, vaikka ko.ronan epidemiahuippu meni jo? Oikeuskansleri: Kriisi ei ole ohi. Tulikukka de Fresnes, Yle uutiset 21.4.2020

Perustuslakivaliokunta on moittinut valtioneuvostoa ankarasti tiedonsaannista – oikeuskansleri Pöysti pitää asiaa erittäin vakavana. Petri Sajari, Helsingin Sanomat 19.4.2020

Hallituksen neuvottelut Uuden­maan raja­sulusta saivat yllätys­käänteen, kun osoittautui, että rajat pitää avata heti. Teemu Luukka, Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 15.4.2020

Regeringen utfärdade en förordning om upphävande – Begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland är över. Statsrådets pressmeddelande 15.4.2020

Regeringen beslutade att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland ska upphävas. Inrikesministeriets och Statsrådets pressmeddelande 15.4.2020

Professori nostaa esiin kiinnostavan yksityiskohdan – tarkoittaako tämä käytännössä, että Uudenmaan sulku on ohi? Demokraatti 13.4.2020

Mitä Uudenmaan sululle tapahtuu viikon kuluttua? STM:n Varhila arvioi: epidemiamuistio julki tiistaina. Tulikukka de Fresnes, Yle uutiset 12.4.2020

Analyysi: Loppuuko Uudenmaan eristäminen viikon päästä? Hallitus kuuntelee asiantuntijoita, mutta taustalla vellovat suuret tunteet. Kristiina Tolkki, Yle uutiset 12.4.2020

Regeringens riktlinjer för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna gäller till den 13 maj. Statsrådets meddelande 9.4.2020

Kommunen kan tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande vård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. 6.4.2020. Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 6.4.2020

Lähetekeskusteluissa koronaepidemiaan liittyviä valtioneuvoston asetuksia. Eduskunnan tiedote 6.4.2020

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj. Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 6.4.2020

Coronakrisen visar på bristerna i beredskapslagen – ”Den kommer garanterat att ses över”. Henri Forss, Hufvudstadsbladet 3.4.2020

Förordningen om temporär begränsning i rörelsefriheten förblir i kraft. Riksdagens pressmeddelande 3.4.2020.

Tallenne perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudesta liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi. Eduskunnan tiedote 3.4.2020

Restaurangerna stänger i hela landet på fredag vid midnatt på grund av coronavirusepidemin. Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 3.4.2020

Riksdagen godkände förlängningen av befogenheterna enligt beredskapslagen och stängningen av restauranger. Riksdagens pressmeddelande 2.4.2020

Osa oikeusoppineista näki Uudenmaan eristämisessä huomattavia ongelmia – Poliitikot sulkivat rajan silti. Antti Pilke, Yle uutiset 2.4.2020

Tallenne perustuslakivaliokunnan infosta 2.4. klo 15.50. Eduskunnan tiedote 2.4.2020

Remissdebatt om förlängning av befogenheterna enligt beredskapslagen och om stängning av restauranger. Riksdagens pressmeddelande 1.4.2020 ​

Mars 2020

Miten pitkälle hallitus voisi mennä poikkeuskeinoissaan? Katso lista mitä hallitus jo tekee ja mikä olisi mahdollista. Antti Pilke, Yle uutiset 31.3.2020

Restaurangverksamhet begränsas och befogenheterna enligt beredskapslagen förlängs. Arbets- och näringsministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 31.3.2020

Regeringen fortsätter att vidta åtgärder med anledning av undantagsförhållanden fram till den 13 maj. Statsrådets pressmeddelande 30.3.2020

Eduskunta hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta – Keskustelussa nousi eteen huoli yrittäjien ahdingosta. Joonas Turunen, Helsingin Sanomat 28.3.2020

Temporära ändringen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet godkänd. Riksdagens pressmeddelande 28.3.2020

Begränsningarna i rörelsefrihet i Nyland börjar gälla den 28 mars 2020. Inrikesministeriets och Statsrådets pressmeddelande 28.3.2020

Riksdagen godkände begränsningen av rörelsefriheten. Riksdagens pressmeddelande 27.3.2020

Riksdagsbehandlingen av statsrådets förordning om begränsning av rörelsefriheten inleddes med remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 27.3.2020

Ibruktagningsförordningen om arbetsplikt till riksdagen. Statsrådets pressmeddelande 25.3.2020

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland - Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin. Inrikesministeriets, Kommunikationsministeriets och Statsrådets pressmeddelande 25.3.2020

Talousvaliokunta tukee hallituksen esitystä ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaiseksi rajoittamiseksi. Eduskunnan tiedote 25.3.2020

Webbsändning: Grundlagsutskottet informerar om sitt utlåtande om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Riksdagens pressmeddelande 25.3.2020

Sanna Marinin hallitus teki ”tempun, jollaista ei ole koskaan tehty” – Professori: Tästä syystä hallituksen esitys ylittää poikkeuksellisuudessaan jopa valmiuslain. Uusi Suomi 25.3.2020

Ändringen av skyldigheten att ordna närundervisning och stängningen av restauranger i remissdebatt. Riksdagens pressmeddelande 24.3.2020

Patisteliko presidentti hallitusta ottamaan valmiuslain käyttöön vai ei? HS kertoo, miten historiallinen prosessi eteni. Marko Junkkari, Helsingin Sanomat 22.3.2020

Valmiuslain käsittelyn aikatauluja eduskunnassa (päivittyvä sivu). Eduskunnan tiedote 19.3.2020

Valmiuslaille sinetti – Eduskunta päätti, että soveltamisasetukset saavat jäädä voimaan. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 19.3.2020

Perustuslakivaliokunta näytti pääosin vihreää valoa valmiuslain soveltamisasetuksille – opetus- ja varhaiskasvatusasioihin palataan vielä ensi viikolla. Robert Sundman, Yle uutiset 19.3.2020

Webbsändning: Grundlagsutskottets presskonferens om beredskapslagens förordningar. Riksdagens pressmeddelande 19.3.2020

Riksdagen godkände beredskapslagen – kräver klarare besked om när man kan tvångsinkalla sådana som har vårdutbildning. Magnus Swanljung, Svenska Yle 18.3.2020

”Nyt varaudutaan tekemään järeitä toimia” – HS käy kohta kohdalta läpi valmius­laista aktivoidut pykälät. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti valmiuslain käyttöönoton koronaviruksen torjumiseksi. Jyrki Hara, Yle uutiset 18.3.2020

Perustuslaki­valiokunta hyväksyi valmiuslain käyttöönotto­asetukset lähes kokonaisuudessaan – valtakunnallinen työvelvoite terveydenhuollon henkilökunnalle ei läpäissyt seulaa. Elina Kervinen, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Riksdagen godkände att beredskapslagen tas i bruk. Riksdagens pressmeddelande 18.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta valmistuivat. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Webbsändning: Grundlagsutskottets presskonferens angående utskottets betänkanden om beredskapslagen. Riksdagens pressmeddelande 18.3.2020

Webbsändning: Grundlagsutskottets ordförande berättar om riksdagsbehandlingen av beredskapslagen. Riksdagens pressmeddelande 18.3.2020

Professori tyrmäsi poikkeusolojen perustelun ja syytti hallitusta ”suuresta virheestä” – näin vastaa Sanna Marin. Uusi Suomi 18.3.2020

Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Arbets- och näringsministeriets, Finansministeriets, Försvarsministeriets, Inrikesministeriets, Jord- och skogsbruksministeriets, Justitieministeriets, Kommunikationsministeriets, Miljöministeriets, Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets, Undervisnings- och kulturministeriets och Utrikesministeriets pressmeddelande 17.3.2020

Förordningar om ibruktagning av beredskapslagen lämnades till riksdagen. Statsrådets pressmeddelande 17.3.2020

Perustuslakivaliokunta käsittelee valmiuslain käyttöönottoasetusta tänään tiistaina. Eduskunnan tiedote 17.3.2020

Tällainen on päättäjien pohtima valmiuslaki: liikkumista ja joukkoliikennettä voitaisiin rajoittaa, ihmisiä määrätä töihin ja ylioppilaskirjoituksia siirtää. Keskisuomalainen 17.3.2020

Suomi siirtyy valmiuslain aikaan – tällainen on laki, jota kukaan ei haluaisi vapaaehtoisesti ottaa käyttöön. Joonas Laitinen, Helsingin Sanomat 17.3.2020

Regeringen förbereder sig på att ta i bruk beredskapslagen – läs vad det innebär. Sylvia Bjon, Hufvudstadsbladet 16.3.2020

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta. Eduskunnan tiedote 16.3.2020.

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Social- och hälsovårdsministeriets, Statsrådets och Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 16.3.2020

Sannfinländarna beredda tillgripa beredskapslag genast – här är vad det innebär. Sylvia Bjon, Hufvudstadsbladet 12.3.2020

Regeringen beslutade om rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning. Social- och hälsovårdsministeriets och Statsrådets pressmeddelande 12.3.2020

Justitieminister Henriksson: Beredskapslagen måste kunna svara på nya och förändrade hot. Justitieministeriets pressmeddelande 9.3.2020

 

Uppdaterat 26.4.2022

Beredskapslagen under coronatiden | Beredning före behandlingen i riksdagen​ | Hur ibruktagning av beredskapslagen behandlas i riksdagen | Rättsjämförande studier och rapporter | Beredskapslagen och Lagen om smittsamma sjukdomar | Litteratur | Nyhe​​ter