​Elektroniskt material

Biblioteket erbjuder sina kunder tillgång till elektroniskt material samt referens- och fulltextdatabaser. E-böcker, webbtidningar och artiklar kan sökas via söktjäns​ten Selma.​ Kunderna har öppen åtkomst till en stor del av dessa. Fritt tillgängligt elektroniskt material finns på sidorna för bibliotekets expertområden juridik, samhälle och riksdag.

Elektroniskt material med begränsad åtkomst presenteras i listan nedan. Dessa material är tillgängliga endast via kunddatorerna i Riksdagsbiblioteket och i riksdagens lokalnät.

Information om elektroniskt material och informationskällor på nätet finns också på bibliotekets webbsidor under Material och de olika tematiska informationspaketen.

E-material via bibliotekets kunddatorer och i riksdagens lokalnät 

EBSCO. Tidningsdatabas med artiklar i fulltext och referenser till tusentals tidningar och tidskrifter på engelska och andra språk inom olika områden. EBSCO – Användarvillkor (på engelska)

EDILEX. Lagstiftning i Finland, fördrag, EG-lagstiftning och rättspraxis. EDILEX – Användarvillkor. (på finska)

Ellibs Library. Lånesystem för e-böcker i Riksdagsbiblioteket. E-böcker kan bläddras via databasen Selma. Upplåning kräver Ellibs användarnamnet, riksdagens lokala nät och Adobe Digital Editions.

Encyclopedia Britannica online. Stort och uppdaterat uppslagsverk. Encyclopedia Britannica online – Användarvillkor (på finska)

ePress. Tjänsten omfattar inhemska tidningar. ePress – Användarvillkor. (på finska)

Finlands lag. Lagböckerna på svenska, ingår i tjänsten Suomenlaki.com. Finlands lag – Användarvillkor (på finska)

Finlands statskalender. I kalendern förtecknas de högre tjänstemännen och en del av befattningsinnehavarna i arbetsavtalsförhållande vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna. Finlands statskalender – Användarvillkor (på finska)

JUNO. Svensk lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, juridisk litteratur och myndighetspublikationer. JUNO – Användarvillkor. Inte i riksdagens lokala nät.

MEDIEARKIVET. Databas med artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter i fulltext (Sverige).

MOT-sanakirjasto. Heltäckande urval ordböcker på flera språk: allmänspråk, teknik och ekonomi och en rad fackområden och bland annat Oxford Dictionary of English. MOT-sanakirjasto – Användarvillkor (på finska)

Nationalbiografin. En samling miniatyrbiografier på finska över bemärkta personer i Finlands historia. Nationalbiografin – Användarvillkor (på finska)

Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsverk. Nationalencyklopedin – Användarvillkor (på finska)

OECD iLibrary. Publikationer från OECD i fulltext, innehåller också periodiska publikationer och statistikdatabaser. OECD iLibrary – Användarvillkor (på finska)

PressReader. Tjänsten omfattar inhemska och utländska tidningar. PressReader – Användarvillkor. (på finska)

Suomen Laki. Uppdaterade lagböcker på finska och svenska, regeringspropositioner, rättspraxis och skatteavtal. Suomen Laki – Användarvillkor (på finska)

Verkkokirjahylly. Elektroniska versioner av tryckta böcker publicerade av Alma Talent Pro. Verkkokirjahylly – Användarvillkor (på finska)   

E-material i bibliotekets informationstjänst

Bibliotekets informationstjänst har dessutom tillgång till nedan nämnda material. För sökningar i dessa tar vi ut en avgift enligt serviceprislistan.

ArtikelSök. Referenser till artiklar i tidskrifter och dagstidningar från Sverige.

Juris. Tysk rättsdatabas, innehåller lagstiftning, rättspraxis och referenser till juridisk litteratur.

LOVDATA. Norsk lagstiftning, fördrag, stortingsdokument, rättspraxis, juridisk litteratur och EES-rättsakter.